Services - 35804-2022

21/01/2022    S15

Poland-Szczecin: Communication and multimedia software development services

2022/S 015-035804

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 235-618107)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Muzeum Narodowe w Szczecinie
National registration number: 8510013721
Postal address: ul.Staromłyńska 27
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-561
Country: Poland
Contact person: Monika Skowrońska
E-mail: m.skowronska@muzeum.szczecin.pl
Telephone: +48 797705262
Internet address(es):
Main address: www.muzeum.szczecin.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw wraz z dostawą i instalacją stanowisk multimedialnych do wystaw oraz dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na wystawach”

Reference number: AZ.2710.12.2021.MS
II.1.2)Main CPV code
72212500 Communication and multimedia software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia polegającego na kompleksowym opracowaniu, wykonaniu i instalacji zarządzalnego systemu multimedialnego wraz z dostarczeniem urządzeń multimedialnych i powiązanego z nimi sprzętu zapewniającego spójne funkcjonowanie cyfrowej platformy wspierającej technologicznie trzy ekspozycje stałe prezentujące kulturę dawną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikiem nr 11 Opisem przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do Umowy oraz oferta wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 235-618107

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do 27/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do 30/04/2022

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data: 28/01/2022

Czas lokalny: 10:00

Read:

Data: 31/01/2022

Czas lokalny: 10:00

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data: 28/01/2022

Czas lokalny: 12:00

Read:

Data: 31/01/2022

Czas lokalny: 12:00

VII.2)Other additional information: