Services - 35807-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Engineering design services

2022/S 015-035807

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-661983)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Postal address: ul. Mińska25
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 03-808
Country: Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. MIńska 25, 03-808 Warszawa
E-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 222092361
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy dr.kr. nr 79 na odc. Piaseczno (skrzyż. z ul. Syrenki)–początek obw.Góry Kalwarii

Reference number: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii dla zadań:

1) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - Piaseczno ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania),

2) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) - Żabieniec ul. Wschodnia (ze skrzyżowaniem),

3) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Żabieniec ul. Wschodnia (bez skrzyżowania) - w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno),

4) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno) - Baniocha ul. Sportowa (bez skrzyżowania),

5) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Baniocha ul. Sportowa (ze skrzyżowaniem) - początek Obwodnicy Góry Kalwarii)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-661983

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 11:30
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 11:30
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 24/04/2022
Read:
Date: 08/05/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 08/02/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: