Services - 35830-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bernolákovo: Refuse and waste related services

2022/S 015-035830

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 243-641051)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Bernolákovo
National registration number: 00304662
Postal address: Hlavná
Town: Bernolákovo
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 90027
Country: Slovakia
Contact person: Eva Senáriková
E-mail: senarikova@aksenarikova.sk
Telephone: +421 904888427
Internet address(es):
Main address: https://www.bernolakovo.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Blatné
National registration number: 00304671
Town: Blatné
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90082
Country: Slovakia
E-mail: starosta@blatne.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.blatne.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Boldog
National registration number: 00305863
Town: Boldog
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 92526
Country: Slovakia
E-mail: boldog@boldog.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.boldog.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Čataj
National registration number: 00304719
Town: Čataj
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90083
Country: Slovakia
E-mail: sekreteriat@cataj.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.cataj.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Hrubá Borša
National registration number: 00305979
Town: Hrubá Borša
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90050
Country: Slovakia
E-mail: starosta@hrubaborsa.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.hrubaborsa.eu/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Hrubý Šúr
National registration number: 00305987
Town: Hrubý Šúr
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90301
Country: Slovakia
E-mail: ocu@hruby-sur.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.hruby-sur.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Chorvátsky Grob
National registration number: 00304760
Town: Chorvátsky Grob
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90025
Country: Slovakia
E-mail: starosta@chorvatskygrob.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.chorvatskygrob.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Vlky
National registration number: 00305189
Postal address: 900 44
Town: Vlky
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90044
Country: Slovakia
E-mail: obec@vlky.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.vlky.eu/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Ivanka pri Dunaji
National registration number: 00304786
Postal address: 900 28
Town: Ivanka pri Dunaji
NUTS code: SK Slovensko
Country: Slovakia
E-mail: starosta@ivankapridunaji.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.ivankapridunaji.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Jánovce
National registration number: 00306002
Postal address: 925 22
Town: Jánovce
NUTS code: SK Slovensko
Country: Slovakia
E-mail: starosta.janovce@gmail.com
Internet address(es):
Main address: http://www.janovce.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Kalinkovo
National registration number: 00304841
Town: Kalinkovo
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90043
Country: Slovakia
E-mail: obeckalinkovo@obeckalinkovo.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.obeckalinkovo.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Zálesie
National registration number: 00682110
Town: Zálesie
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90028
Country: Slovakia
E-mail: ou@obeczalesie.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.obeczalesie.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Kostolná pri Dunaji
National registration number: 00306037
Town: Kostolná pri Dunaji
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90301
Country: Slovakia
E-mail: kolstolnapd@gmail.com
Internet address(es):
Main address: https://www.kostolnapridunaji.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Kráľová pri Senci
National registration number: 00306061
Town: Kráľová pri Senci
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90050
Country: Slovakia
E-mail: starosta@kralovaprisenci.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.kralovaprisenci.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Malinovo
National registration number: 00304921
Town: Malinovo
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90045
Country: Slovakia
E-mail: obecnyurad@malinovo.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.malinovo.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Most pri Bratislave
National registration number: 00304964
Town: Most pri Bratislave
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90046
Country: Slovakia
E-mail: sekretariat@mostpribratislave.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.mostpribratislave.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Nová Dedinka
National registration number: 00304981
Town: Nová Dedinka
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90029
Country: Slovakia
E-mail: novadedinka@novadedinka.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.novadedinka.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Nový Svet
National registration number: 37998447
Town: Nový Svet
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90301
Country: Slovakia
E-mail: sekretariat@obecnovysvet.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.obecnovysvet.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Reca
National registration number: 00306142
Town: Reca
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 92526
Country: Slovakia
E-mail: reca@nestra.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.obec-reca.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Tureň
National registration number: 00305138
Town: Tureň
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90301
Country: Slovakia
E-mail: obec@obecturen.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.obecturen.sk/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Veľký Biel
National registration number: 00305146
Town: Veľký Biel
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 90024
Country: Slovakia
E-mail: sekretariat@velkybiel.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.velkybiel.eu/
I.1)Name and addresses
Official name: obec Veľký Grob
National registration number: 00306291
Town: Veľký Grob
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 92527
Country: Slovakia
E-mail: obec@velkygrob.sk
Internet address(es):
Main address: https://www.velkygrob.sk/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Reference number: Bernolákovo 02/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi v intravilánoch jednotlivých

obcí. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 243-641051

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 14/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 14/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 14/01/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 14/02/2022
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: