Services - 35928-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Lelystad: Refuse and waste related services

2022/S 015-035928

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 225-591818)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Lelystad
National registration number: 311864748
Postal address: Stadhuisplein 2
Town: Lelystad
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 8232 ZX
Country: Netherlands
Contact person: Jan-Willem Hendriks
E-mail: inkoop@lelystad.nl
Telephone: +316 18719871
Internet address(es):
Main address: http://www.lelystad.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bedrijfsafval ingezameld op gemeentelijke locaties Gemeente Lelystad

II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De afgelopen jaren heeft de gemeente Lelystad per locatie een opdracht verleend aan verschillende marktpartijen voor de inzameling inclusief in de meeste gevallen het beschikbaar stellen van de inzamelmiddelen en verwerking van het bedrijfsafval. De aanbesteding heeft als doel een Raamovereenkomst per perceel te sluiten met een Opdrachtnemer die voorziet in de behoefte van de gemeente. Deze behoefte bestaat uit onder andere:

- Continuïteit van de dienstverlening tegen een marktconforme prijs;

- Voldoen aan wet- en regelgeving;

- Ontzorging van de Gemeente door signalering en proactief bieden van innovatieve oplossingen omtrent middelen, inzameling en verwerking.

In de bijlage ‘Programma van Eisen’ is de gewenste situatie vertaald in de eisen voor de onderliggende Opdrachten.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 225-591818

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 08/02/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 16/02/2022
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 08-02-2022

Plaatselijke tijd: 12:30

Read:

Datum: 16-02-2022

Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2)Other additional information:

De beantwoording op de vragen van de nota van inlichtingen is nog niet sluitend. Hierom zijn de termijn doorgeschoven. Naar verwachting kan de gemeente Lelystad volgende week de nota van inlichtingen publiceren.

De inschrijvingstermijn is nu alvast verlengd.