Services - 35934-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Construction supervision services

2022/S 015-035934

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 199-519471)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
National registration number: 16054368
Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
Contact person: Horia Mihai NICOLAE
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telephone: +40 212643299
Fax: +40 212643298
Internet address(es):
Main address: www.cnadnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de Supervizare ,,Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Salajului (km 13+260 - km 25+500) ”

Reference number: 16054368/2021/2315/S/10
II.1.2)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului Servicii de Supervizare ,,Proiectare și execuție Autostrada Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3B: Mihăiești – Suplacu de Barcău, Subsecțiunea 3B2: Zimbor - Poarta Sălajului (km 13+260 - km 25+500)” va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectarii și al lucrărilor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 18 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta.

Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 33 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.

In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.

Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

In conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 4.752.084,81 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate si rezerve de implementare). Valoarea Estimata Totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 31.088.551,25 Lei fara TVA.

Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoa... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-519471

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/11/2021
Read:
Date: 01/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/11/2021
Read:
Date: 01/02/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 25/06/2022
Read:
Date: 01/09/2022
VII.2)Other additional information: