Services - 35936-2022

21/01/2022    S15

Romania-București: Data storage services

2022/S 015-035936

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 232-611522)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Curtea de Conturi a Romaniei
National registration number: 4265922
Postal address: Strada: Tolstoi Lev Nikolaevici, scriitor, nr. 22-24
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011948
Country: Romania
Contact person: VALENTINA HUBATI
E-mail: valentina.hubati@rcc.ro
Telephone: +40 213078899
Fax: +40 213078880
Internet address(es):
Main address: www.curteadeconturi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract prestari servicii de cloud computing pentru Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit

Reference number: 4265922/58.14/12/2021
II.1.2)Main CPV code
72317000 Data storage services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de cloud computing (cod CPV principal: 72317000-0) ce vor fi utilizate ca platformă pentru găzduirea mediilor de producție, testare și dezvoltare ale sistemului informatic pentru gestionarea activității de audit în cadrul Autorității de Audit.

Serviciile de cloud sunt necesare desfășurării în condiții optime a activităților personalului din cadrul Autorității de Audit implicat în derularea Proiectului ”Sprijin pentru funcționarea Autorității de Audit la standarde europene.”

Achiziția va fi derulată integral prin mijloace electronice, într-o singură etapă, potrivit dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 232-611522

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/01/2022
Read:
Date: 02/02/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/01/2022
Read:
Date: 02/02/2022
VII.2)Other additional information: