A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 359377-2018

17/08/2018    S157

Belgium-Brüsszel: „A kibervédelmi technológia feltérképezése” című tanulmány elkészítésére irányuló keretszerződés

2018/S 157-359377

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Védelmi Ügynökség (EDA)
Postai cím: Rue des Drapiers 17-23
Város: Brussels
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1050
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eda.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3941
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„A kibervédelmi technológia feltérképezése” című tanulmány elkészítésére irányuló keretszerződés

Hivatkozási szám: 18.CAT.OP.137
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmány célja mélyreható elemzés nyújtása a kutatási tevékenységek tárgyát képező kibervédelmi technológiákról, valamint a kiberstratégiai kutatási menetrend megállapításainak kiegészítése, és így részletes információk nyújtása a konkrét projekttevékenységek szintjéig, hogy a tagállamok eldönthessék az EDA keretében vagy bármely más olyan uniós kutatásfinanszírozási mechanizmus keretében zajló együttműködési projektek figyelembevételét, amelyekben az EDA facilitátorként léphet fel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 470 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
75220000 Honvédelmi szolgáltatások
72220000 Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások
72222000 Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával és tervezésével kapcsolatos szolgáltatások
72222100 Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások
72222200 Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások
72223000 Információs technológia követelményeinek áttekintésével kapcsolatos szolgáltatások
72246000 Rendszer-tanácsadói szolgáltatások
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
73410000 Katonai kutatás és technológia
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

Az EDA helyiségei, a nyertes ajánlattevő helyiségei és bármely, a pályázati dokumentációban meghatározott egyéb helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt, amely a fenti I.3) pontban („Kommunikáció”) meghatározott e-tendering címen érhető el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége (a műszaki előírásoknak történő megfelelés érdekében) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A javasolt ütemezésirányítás minősége / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A javasolt erőforrás-gazdálkodás minősége / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A javasolt minőségirányítás minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A javasolt kockázatkezelés minősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 470 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a pályázati dokumentációt, amely a fenti I.3. pontban („Kommunikáció”) szereplő e-tendering címen érhető el.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/10/2018
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/10/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Védelmi Ügynökség (EDA)

Rue des Drapiers 17-23

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/08/2018