Services - 35941-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Ängelholm: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035941

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ängelholms kommun
National registration number: 212000-0977
Postal address: Östra vägen 2
Town: Ängelholm
NUTS code: SE224 Skåne län
Postal code: 262 80
Country: Sweden
Contact person: Angelica Terve
E-mail: Angelica.Terve@engelholm.se
Internet address(es):
Main address: http://www.engelholm.se/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Frivillig förhandsinsyn - Support, underhåll samt uppgraderingar av kvalitetsledningssystem Stratsys

Reference number: KS 2022/30
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Ängelholms kommun äger sedan tidigare en i tiden obegränsad nyttjanderätt till kvalitetsledningssystemet Stratsys.

Support, underhåll och uppgraderingar måste ske löpande för att systemet ska fungera för dess avsedda ändamål. Ängelholms kommun behöver därför ingå ett avtal rörande dessa åtgärder.

Äganderätten till den programvara som Stratsys baseras på tillkommer Stratsys AB. Underhåll, vidareutveckling och support av Stratsys kan endast tillhandahållas av Stratsys AB.

Då efterfrågade tjänster av tekniska skäl och på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas av en leverantör tillämpas upphandlingsformen Förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Övrig information

I samband med annons om förhandsinsyn träder avtalsspärr i kraft, under vilken avtal inte kan tecknas. Avtalsspärren löper till 2022-01-27. Avtal kan tecknas först 2022-01-28.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 500 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE224 Skåne län
Main site or place of performance:

Ängelholm

II.2.4)Description of the procurement:

Ängelholms kommun äger sedan tidigare en i tiden obegränsad nyttjanderätt till kvalitetsledningssystemet Stratsys.

Support, underhåll och uppgraderingar måste ske löpande för att systemet ska fungera för dess avsedda ändamål. Ängelholms kommun behöver därför ingå ett avtal rörande dessa åtgärder.

Äganderätten till den programvara som Stratsys baseras på tillkommer Stratsys AB. Underhåll, vidareutveckling och support av Stratsys kan endast tillhandahållas av Stratsys AB.

Då efterfrågade tjänster av tekniska skäl och på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas av en leverantör tillämpas upphandlingsformen Förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Övrig information

I samband med annons om förhandsinsyn träder avtalsspärr i kraft, under vilken avtal inte kan tecknas. Avtalsspärren löper till 2022-01-27. Avtal kan tecknas först 2022-01-28.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Efter genomförd marknadsundersökning kan efterfrågad support, underhåll och utveckling av Stratsys med tilläggsfunktioner som kontraktet avser endast levereras av den ursprungliga leverantören av systemet, Stratsys AB. Då kommunen ej med stöd av det ursprungliga avtalet kan hävda rätt till åtkomst av källkod och inte heller har möjlighet att själv eller genom tredje man utföra nödvändiga åtgärder är situationen sådan att dessa åtgärder endast kan tillhandahållas/utföras av den ursprungliga leverantören av systemet. Ängelholms kommun bedömer således att endast denna leverantör på grund av tekniska skäl och den ensamrätt denne åtnjuter kan komma ifråga som leverantör av dessa tjänster.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Stratsys AB
National registration number: 556586-9848
Town: Stockholm
NUTS code: SE110 Stockholms län
Country: Sweden
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Malmö
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022