Services - 35945-2022

21/01/2022    S15

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035945

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Energiavirasto
National registration number: 1738354-6
Postal address: Lintulahdenkuja 2 A
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00530
Country: Finland
Contact person: Aino Yli-Karro
E-mail: aino.yli-karro@energiavirasto.fi
Telephone: +358 295050000
Internet address(es):
Main address: http://www.energiavirasto.fi
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lämmön ja jäähdytyksen sähköisen alkuperätakuurekisterin hankinta

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tuottaminen Energiaviraston käyttöön.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 383 956.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin tuottaminen Energiaviraston käyttöön.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Energiavirasto varaa oikeuden hankkia valitulta toimittajalta alkuperätakuurekisterin jatkokehitystä kyseiseen tarkoitukseen Energiavirastolle myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä "hankintalaki") 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Laki energian alkuperätakuista (1050/2021, jäljempänä ”alkuperätakuulaki”) hyväksyttiin eduskunnassa 3.12.2021 ja laki tuli voimaan samana päivänä. Laki laajentaa alkuperätakuusääntelyn uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti myös lämpöön ja jäähdytykseen. Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä toimii Energiavirasto. Energiaviraston tulee hankkia lain mukaisten viranomaistehtävien täyttämiseksi sähköinen asiointijärjestelmä ja ottaa se käyttöön 1.4.2022 mennessä.

Alkuperätakuulaissa asetetusta aikataulusta johtuen Energiavirastolla ei ole mahdollisuutta noudattaa hankintalain mukaisia määräaikoja hankinnan kilpailuttamisessa. Energiavirasto on todennut kyseisen asian myös lausunnossaan talousvaliokunnalle (2046/010/2021). Alkuperätakuulain sisältö ja siten sähköiseltä rekisteriltä vaadittavat ominaisuudet varmistuivat vasta lain hyväksymisen myötä. Näin ollen Energiavirasto ei ole voinut aloittaa hankinnan toteuttamista ennen kuin lain sisältö on sen hyväksymien myötä ollut selvillä.

Energiavirastolla on runsaasti kokemusta erilaisista tietojärjestelmätoimittajan toteuttamista sekä omana kehitystyönä toteutetuista tietojärjestelmäprojekteista. Energiaviraston oman kokemuksen mukaan tietojärjestelmän ensimmäinen kehitysvaihe määrittelystä tuotantokäyttöön kestää vähintään 8–15 kuukautta riippuen toteutettavan tietojärjestelmän laajuudesta ja toteuttamistavasta. Alkuperätakuulaissa asetettu aikataulu edellyttää valmiin käyttötarkoitukseen soveltuvan rekisteriratkaisun mukauttamista Energiaviraston tarpeisiin. Hankinnassa on myös varattava noin kolme kuukautta aikaa hankittavaan järjestelmään tehtäviin muutostöihin ja järjestelmän testaukseen. Näin ollen hankintaa ei ole mahdollista kilpailuttaa hankintalaissa asetettujen määräaikojen mukaisesti. Energiavirasto katsoo, että Grexel Systems Oy:llä on edellytykset toimittaa hankinnan kohteena oleva rekisteri alkuperätakuulaissa asetettuun määräaikaan mennessä.

Alkuperätakuulaissa asetetussa aikataulussa ei ole huomioitu sitä, että Energiavirasto joutuu uusien lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi toteuttamaan ja toimeenpanemaan täysin uuden sähköisen rekisterin. Näin ollen alkuperätakuulaissa asetetun aikataulun takia sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Title:

Lämmön ja jäähdytyksen sähköisen alkuperätakuurekisterin hankinta

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Grexel Systems Oy
National registration number: 0965660-4
Postal address: Lautatarhankatu 6
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00580
Country: Finland
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 383 956.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Valitusaika markkinaoikeudelle on 14 päivää ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022