Services - 35947-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Kil: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-035947

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: KIls KOMMUN
National registration number: 212000-1751
Postal address: Box 93
Town: KIl
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 66523
Country: Sweden
Contact person: Kristian Jeppsson
E-mail: kristian.jeppsson@forshaga.se
Telephone: +46 54-172026
Internet address(es):
Main address: http://www.kil.se/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Support och underhåll av Timecare

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kils kommun har för avsikt att ingå avtal med Time Care AB (org nr 556471-7717), avseende support, underhåll och uppdatering av Time Care Pool och Time Care Planering inklusive moduler och integrationer.

Kommunen har en icke exklusive, icke överlåtelsebar och icke tidsbegränsad nyttjanderätt till programprodukterna Time Care Pool och Time Care Planering.

Avtalstid; 3 år med möjlighet till 1+1 års förlängning.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 100 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
II.2.4)Description of the procurement:

Kils kommun har för avsikt att ingå avtal med Time Care AB (org nr 556471-7717), avseende support, underhåll och uppdatering av Time Care Pool och Time Care Planering inklusive moduler och integrationer.

Kommunen har en icke exklusive, icke överlåtelsebar och icke tidsbegränsad nyttjanderätt till programprodukterna Time Care Pool och Time Care Planering.

Avtalstid; 3 år med möjlighet till 1+1 års förlängning.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Konkurrens saknas av tekniska skäl och det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan tillhandahållas av en viss leverantör.

Upphandlingen har genomförts som förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning till LOU 6 kapitlet 14

paragrafen, det vill säga av tekniska skäl endast en möjlig leverantör. Efter genomförd marknadsundersökning kan efterfrågad support, underhåll och uppgradering av Time Care Pool och Planering som kontraktet avser endast levereras av angiven leverantör.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Support och underhåll av Timecare

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
16/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Time Care AB
National registration number: 556471-7717
Postal address: Box 30077
Town: Stockholm
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 10425
Country: Sweden
E-mail: helena.johannisson@timecare.se
Telephone: +46 706841611
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 3 100 000.00 SEK
Total value of the contract/lot/concession: 3 100 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postal address: Box 568
Town: Karlstad
Postal code: 651 12
Country: Sweden
E-mail: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telephone: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internet address: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2022