Services - 36001-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Platform interconnectivity software development services

2022/S 015-036001

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Magyar Nemzeti Bank
National registration number: EKRSZ_38800760
Postal address: Szabadság Tér 8-9.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1054
Country: Hungary
Contact person: Bakos Erika
E-mail: bakose@mnb.hu
Telephone: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internet address(es):
Main address: http://www.mnb.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rendszerintegrációs platform (ESB) bevezetése

Reference number: EKR000246172018
II.1.2)Main CPV code
72212211 Platform interconnectivity software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rendszerintegrációs platform (ESB) bevezetése

II.2.2)Additional CPV code(s)
72212211 Platform interconnectivity software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

- 1054 Budapest Szabadság tér 8-9. (továbbiakban A épület)

- 1238 Budapest Forgalmas út 1. (továbbiakban MNB Logisztikai központ)

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. A Rendszer implementálása;

2. A Rendszer havi üzemeltetési támogatása az eredményes éles üzemi időszak befejezésétől 36 hónapos időszakra;

3. A Rendszer eseti üzemeltetés támogatása a szerződés hatálya alatt (36 opcionális embernap keretben);

4. A Rendszer eseti szoftverfejlesztési támogatása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig. (36 opcionális embernap keretben);

5. A Rendszer IBM integrált gyártói támogatási szolgáltatások biztosítása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig (36 opcionális embernap keretben).

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 236-539608

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 119629-18
Title:

Rendszerintegrációs platform (ESB) bevezetése

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
28/11/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_17339393
Postal address: Gombocz Zoltán Utca 12. fszt. 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1118
Country: Hungary
E-mail: lajos.torok@intercomputer.hu
Telephone: +36 14113720
Fax: +36 14113749
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 85 220 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szerződés módosítás dátuma: 2020.08.03.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
72212211 Platform interconnectivity software development services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
72212211 Platform interconnectivity software development services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU11 Budapest
Main site or place of performance:

- 1054 Budapest Szabadság tér 8-9. (továbbiakban A épület)

- 1238 Budapest Forgalmas út 1. (továbbiakban MNB Logisztikai központ)

VII.1.4)Description of the procurement:

1. A Rendszer implementálása;

2. A Rendszer havi üzemeltetési támogatása az eredményes éles üzemi időszak befejezésétől 36 hónapos időszakra;

3. A Rendszer eseti üzemeltetés támogatása a szerződés hatálya alatt (36 opcionális embernap keretben);

4. A Rendszer eseti szoftverfejlesztési támogatása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig. (67,9 opcionális embernap keretben);

5. A Rendszer IBM integrált gyártói támogatási szolgáltatások biztosítása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig (36 opcionális embernap keretben).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 92 350 000.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_17339393
Postal address: Gombocz Zoltán Utca 12. fszt. 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1118
Country: Hungary
E-mail: lajos.torok@intercomputer.hu
Telephone: +36 14113720
Fax: +36 14113749
Internet address: http://www.intercomputer.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Módosítás jellege:

Az eseti szoftverfejlesztési támogatás opcionális keret növelése az üzemeltetés során felmerült új igények, módosítások megvalósítása érdekében.

"A szerződés hatálya alatt a Vállalkozó köteles a Megrendelő eseti megrendelése szerint, legfeljebb 67,9 mérnöknap (543 munkaóra) erejéig opcionálisan - a Rendszerrel összefüggő szoftver és architektúra tervezési, szoftverfejlesztési és szoftvertesztelési feladatok elvégzésére, végrehajtására- eseti szoftverfejlesztési támogatást is biztosítani, mely igénybevételének legkisebb egysége 4 emberóra, melybe az utazás ideje nem számít bele. Egy mérnöknap 8 munkaórának felel meg”

Tekintettel arra, hogy az 1. számú módosítással a szerződés ellenértékének növekedése kevesebb, mint 10%, valamint a szerződés általános jellege, annak tárgyát és feltételeit érintően, jelen 1. számú módosítás folytán nem változik meg, a Felek kijelentik, hogy az 1. számú módosításra a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételek alapján van jogi lehetőségük.

Módosítás értéke:

A Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen 1. számú módosítás időpontjában megállapítható tényleges ellenértéke a fix és a megrendelt opciós tételekkel együttesen számolva, összesen nettó 71 300 000,- Ft. A Felek megállapítják, hogy a jelen 1. számú módosítás ellenértéke nettó 7 130 000,- Ft, amely összeg a szerződés fent meghatározott ellenértékének 10%-át teszi ki.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

A szerződésmódosítás jogalapja az értéknövekedést illetően a 141. § (2) bekezdése. Az. ún „de minimis” módosításra a 141 § (4) bekezdésében foglalt jogalapok vizsgálata nélkül van jogi lehetősége ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő a Kbt.141 .§ (4) bekezdés c) pontjára nem hivatkozik, ezért a módosítás szükségességét indokoló körülmények előre nem Iáható jellegének magyarázata nem releváns.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 85 220 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 92 350 000.00 HUF