Services - 36019-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Český Krumlov: Architectural, engineering and surveying services

2022/S 015-036019

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
National registration number: 01312774
Postal address: 5. května 287
Town: Český Krumlov
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Postal code: 38101
Country: Czechia
Contact person: Bc. Vlasta Laisková
E-mail: v.laiskova@spucr.cz
Telephone: +420 606632818
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeřín a k. ú. Rožmitál na Šumavě

II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

obec Rožmitál na Šumavě, k. ú. Čeřín (742759) a k. ú. Rožmitál na Šumavě (742805).

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čeřín a v k. ú. Rožmitál na Šumavě, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., s cílem vyhotovit přesnou digitální katastrální mapu a navrhnout prvky plánu společných zařízení za účelem zpřístupnění nově navržených pozemků a zvýšení ekologické stability krajiny dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími navazujícími právními předpisy, které se dotýkají problematiky pozemkových úprav. V k. ú. Čeřín je předmětem veřejné zakázky také zaměření a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 22/09/2015
End: 06/01/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 011-024330

Section V: Award of contract/concession

Contract No: P15V00003354
Title:

Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeřín a k. ú. Rožmitál na Šumavě

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
30/12/2015
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ing. Irena Sokolová
National registration number: 14481405
Postal address: Senovážné nám. 5
Town: České Budějovice
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 37001
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 4 153 140.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ031 Jihočeský kraj
Main site or place of performance:

obec Rožmitál na Šumavě, k. ú. Čeřín (742759), k. ú. Rožmitál na Šumavě (742805)

VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čeřín a v k. ú. Rožmitál na Šumavě, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., s cílem vyhotovit přesnou digitální katastrální mapu a navrhnout prvky plánu společných zařízení za účelem zpřístupnění nově navržených pozemků a zvýšení ekologické stability krajiny dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími navazujícími právními předpisy, které se dotýkají problematiky pozemkových úprav. V k. ú. Čeřín je předmětem veřejné zakázky také zaměření a vytyčení vlastnických hranic lesních pozemků.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 22/09/2015
End: 06/01/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 3 633 700.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
National registration number: 64255611
Postal address: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí
Town: Vysoké Mýto
NUTS code: CZ05 Severovýchod
Postal code: 56601
Country: Czechia
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

KoPÚ ČEŘÍN (2 956 820 Kč bez DPH) Dodatek č. 1: cena snížena o 44 020 Kč bez DPH (vícepráce a méněpráce), změna termínu; Dodatek č. 2: cena snížena o 402 420 Kč bez DPH (méněpráce); Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 446 440 Kč bez DPH, tj. 16,45 % z původní hodnoty závazku. KoPÚ ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ (1 196 320 Kč bez DPH) Dodatek č. 1: cena snížena o 71 000 Kč bez DPH (méněpráce); Dodatek č. 2: cena snížena o 2 000 Kč bez DPH (méněpráce); Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 73 000 Kč bez DPH, tj. 6,1 % z původní hodnoty závazku. Zároveň došlo ke změně identifikačních údajů zhotovitele.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zadavatel v době uzavření smlouvy nemohl předvídat v jakém rozsahu bude nutné provést práce v rámci pozemkové úpravy v k. ú. Čeřín. Původní počet MJ byl stanoven kvalifikovaným odhadem.

Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí vlastníků pozemků došlo k úpravě MJ u hlavního fakturačních celků 3.4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Důvodem pro navýšení sond u fakturačního celku 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků bylo různorodé podloží zájmového území, které nebylo možné odhadnout (KoPÚ Čeřín).

Důvodem posunu termínu byla změna obvodu KoPÚ na žádost obce a vlastníků (KoPÚ Čeřín).

Zadavatel nemohl předvídat ukončení podnikatelské činnosti Ing. Sokolové.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 153 140.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 3 633 700.00 CZK