Services - 36025-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2022/S 015-036025

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 84104
Country: Slovakia
Contact person: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311394
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) , dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.prof

Reference number: 10301/30102/27082014
II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia 8a, DSP, DP, výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.profil

Lot No: 0
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 180

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2016/S 168-302132

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZM/2016/0352
Lot No: DZM/2016/0352/0006

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela

Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na

predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou

riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 22/08/2016
End: 31/12/2028
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 663 636.27 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 141/2,4
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 83203
Country: Slovakia
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81103
Country: Slovakia
E-mail: martin.paces@baslerhofmann.sk
Telephone: +421 59305770
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Uzatvorenie Dodatku č. 6 je vyvolané:

- zmenou v identifikačných údajoch na strane zhotoviteľa (zmena štatutárneho zástupcu člena združenia "D3 Oščadnica - Čadca, Bukov" spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.),

- z dôvodu potreby uskutočnenia zmeneného rozsahu prác (menej práce), ktorá spočíva vo vypustení diela č. 2 - "Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti" (8a) z dôvodu aktuálne prebiehajúceho procesu EIA, ktorého súčasťou bude aj posúdenie vôd a vyhodnotenie rizík klimatických zmien,

- vyčíslením skutočne vykonaných meračských prác a prác súvisiacich s dokumentáciou pre majetkovoprávne vysporiadanie na diele č. 1 "Dokumentácia na stavebné povolenie" (DSP).

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 648 766.11 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 663 636.27 EUR