Építési beruházás - 360302-2016

15/10/2016    S200

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 200-360302

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 17766777
Fax: +36 17766776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nefpi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Veszprém megye, Zala megye, Somogy megye, Tolna megye és Baranya megye (ld. a felhívás VI.3) 11. pontját is).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása a nyugat- és dél-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóan kivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP 2. prioritása keretében megvalósuló beruházások.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a nyugat- és dél-dunántúli térségben

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 16
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 70 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban a jelen pont szerinti 4 gazdasági szereplő került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre:

A nyertes ajánlattevők adószáma, a szerződés aláírásának dátuma, KKV-szerinti minősítése:

— Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.: (13748429-2-20, 28.9.2016., KKV),

— Magyar Bau Holding Zrt.: (10776456-4-43, 28.9.2016., nem KKV),

— E-B 2020 Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.: 13125811-2-44, nem KKV; Betonútépítő Zrt.: 23041565-2-41, nem KKV, 29.9.2016.),

— A-G HÍD Konzorcium: (A-Híd Zrt.: 24857538-2-44, nem KKV; Híd Zrt. 14517286-2-44, nem KKV; G-Híd Zrt.: 14541029-2-41, nem KKV, 29.9.2016.).

Valamennyi nyertes ajánlattevő vonatkozásában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. A-G HÍD Konzorcium: (A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 24857538-2-44); Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 14517286-2-44) G-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 14541029-2-41);

2. HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.;10683833-2-41);

3. E-B 2020 Konzorcium (2225 Üllő, belterület 3753 hrsz.) (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. [2225 Üllő, belterület 3753. hrsz.; 13125811-2-44.]; Betonútépítő Zrt. [1131 Budapest, Jász u. 156–158.; 23041565-2-41]);

4. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; 10452556-2-44);

5. Mento Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc, Besenyői út 26.; 11440424-2-05);

6. Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.; 14530603-2-17);

7. Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 187–189.; 13988560-2-43);

8. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 20.; 11053727-2-04);

9. Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; 22929486-2-03);

10. Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 13961149-2-44);

11. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; 13748429-2-20);

12. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.; 10642166-2-03);

13. Aqua-general Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.; 13445762-2-09);

14. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em.; 14300327-2-44);

15. KKEU- NyDD konzorcium (1162. Budapest, János u. 90/A) [ASIO Hungária Kft. [1162. Budapest, János u. 90/A; 11903457-2-42]; IMOS BRNO a.s. [Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, Česká republika; 25322257]; ASIO spol s.r.o. [Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika; 48910848]; Královopolská RIA, a.s [Okružní 19a, 638 00 Brno, Česká republika; 64506347]; ÉMI-BER Kft. [3525. Miskolc, Rácz György u. 5.; 14882209-2-05]);

16. Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület; 10776456-4-43).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2016