Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 360306-2016

15/10/2016    S200

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 200-360306

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 17766777
Fax: +36 17766776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nefpi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a közép- és kelet-magyarországi térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a közép- és kelet-magyarországi térségben.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
NUTS-kód: HU102 Pest
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Tolna megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Heves megye, Békés megye, Csongrád megye, Pest megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (ld. a VI.3) 11. pontot is).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása a közép- és kelet-magyarországi térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóan kivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP 2. prioritása keretében megvalósuló beruházások.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083948
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására a közép- és kelet-magyarországi térségben

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 15
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (SV KEHOP 2 Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők)
Postai cím: Budafoki út 72–74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (SV KEHOP 2 Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők)
Postai cím: Budafoki út 187–189.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 70 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban a jelen pont szerinti 4 gazdasági szereplő került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre:

A nyertes ajánlattevők adószáma, a szerződés aláírásának dátuma, KKV-szerinti minősítése:

— Magyar Vakond Kft.: (22929486-2-03, 28.9.2016., nem KKV),

— Magyar Bau Holding Zrt.: (10776456-4-43, 28.9.2016., nem KKV),

— SV KEHOP 2 Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők (SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.: 11097875-2-44., nem KKV; Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. 13988560-2-43, nem KKV; 29.9.2016.),

— A-G HÍD Konzorcium: (A-Híd Zrt.: 24857538-2-44, nem KKV; Híd Zrt. 14517286-2-44, nem KKV; G-Híd Zrt.: 14541029-2-41./nem KKV; 29.9.2016.).

Valamennyi nyertes ajánlattevő vonatkozásában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma

1. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.; 13748429-2-20);

2. Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 13961149-2-44);

3. KKEU- KKMo konzorcium (1162. Budapest, János u. 90/A) (ASIO Hungária Kft. [1162. Budapest, János u. 90/A; 11903457-2-42]; IMOS BRNO a.s. [Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, Česká republika; 25322257]; ASIO spol s.r.o. [Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika; 48910848]; Královopolská Ria, a.s [Okružní 19a, 638 00 Brno, Česká republika; 64506347]; ÉMI-BER Kft. [3525. Miskolc, Rácz György u. 5.; 14882209-2-05]);

4. Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület; 10776456-4-43);

5. Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.; 22929486-2-03);

6. Mento Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc, Besenyői út 26.; 11440424-2-05);

7. Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.; 14530603-2-17);

8. SV KEHOP 2 Konzorcium elnevezésű közös ajánlattevők (SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.; 11097875-2-44.) Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.; 13988560-2-43);

9. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 20.; 11053727-2-04);

10. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.; 10642166-2-03);

11. A-G HÍD Konzorcium (A-Híd Zrt. [1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 24857538-2-44]; Híd Zrt. [1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 14517286-2-44] G-Híd Zrt. [1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 14541029-2-41]);

12. M-E 2020 Konzorcium (Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. [8086 Felcsút, 0311/5. hrsz. 12671003-2-07]; EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. [2225 Üllő, belterület 3753. hrsz.; 13125811-2-44]);

13. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; 10452556-2-44);

14. Aqua-General Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.; 13445762-2-09);

15. HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.;10683833-2-41).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2016