Árubeszerzések - 360402-2017

14/09/2017    S176    - - Árubeszerzések - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Győr: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek

2017/S 176-360402

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK15511
Városház tér 1.
Győr
9021
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wéberné Csonka Amanda
Telefon: +36 96500252
E-mail: csonka.amanda.@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyor.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gyor.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Élelmiszerek beszerzése a III. számú Gazdasági Működtető Központ (Répce utcai Kovács Margit konyha) részére adásvételi szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
15000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tej, tejtermékek beszerzése

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15511000
15500000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:

A III. számú Gazdasági Működtető Központ 9024 Győr, Répce u. 2. szám alatti telephelye (Kovács M. konyha).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Élelmiszerek beszerzése a III. számú Gazdasági Működtető Központ (Répce utcai Kovács Margit konyha) részére adásvételi szerződés keretében.

Tej, tejtermékek beszerzése, Összesen: 31 200 l, 9 120 kg, 345 500 db, 4 000 doboz.

A megadott mennyiségektől + 20 %-os eltérés lehetséges.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/09/2016
Befejezés: 31/08/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 183-328195

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 6
Elnevezés:

Adásvételi szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
31/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
HO-MI Kft.
Vágóhíd u. 7.
Győr
9027
Magyarország
Telefon: +36 96618724
E-mail: kereskedelem@homi.hu
Fax: +36 96618724
NUTS-kód: HU221
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 42 517 500.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás dátuma: 1.9.2017.

A szerződésmódosítással mindkét fél egyetért.

A módosított ár a termékkörökben megadott mennyiségektől soronként +20 %-kal történő eltérés lehetőségét is tartalmazza.

A szerződés a Kbt. 131.§(4) bek. alapján a második legkedvezőbb ajánlattevővel (HO-MI Kft.) került megkötésre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
15000000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
15500000
15511000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:

A III. számú Gazdasági Működtető Központ 9024 Győr, Répce u. 2. szám alatti telephelye (Kovács M. konyha).

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Élelmiszerek beszerzése a III. számú Gazdasági Működtető Központ (Répce utcai Kovács Margit konyha) részére adásvételi szerződés keretében.

Tej, tejtermékek beszerzése, Összesen: 31 200 l, 9 120 kg, 345 500 db, 4 000 doboz.

A megadott mennyiségektől + 20 %-os eltérés lehetséges.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/09/2016
Befejezés: 31/08/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 55 105 251.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
HO-MI Kft.
Vágóhíd u. 7.
Győr
9027
Magyarország
Telefon: +36 96618724
E-mail: kereskedelem@homi.hu
Fax: +36 96618724
NUTS-kód: HU221
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti:

1.1. Vevő megrendeli, Eladó elvállalja a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét (1. sz. melléklet) képező tételes árajánlat (Eladó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában található beárazott termékkör táblázat) alapján az ott megjelölt termékek (továbbiakban együttesen: Termékek) Vevő tulajdonába adását és átadását a Vevő megrendeléseiben megjelölt telephelyen, melynek ellenében Vevő a Termékek vételárának megfizetésére köteles.

Eladó jelen szerződéssel az alábbi élelmiszer és élelmiszer nyersanyag csoportok Vevő részére való szállítására és átadására, Vevő pedig azok átvételére és vételárának megfizetésére vállal kötelezettséget a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott feltételek mellett:

Mennyiségek:

6. Rész: Tej, tejtermékek beszerzése, Összesen: 31 200 l, 9 120 kg, 345 500 db, 4 000 doboz.

1.2. Az egyes élelmiszer és élelmiszer nyersanyag csoportok részletezése fajtánként és mennyiségenként, valamint egységáraik a Szerződés 1. sz. mellékletében kerülnek rögzítésre. Az 1. sz. melléklet a Szerződés teljes időtartamára szóló mennyiségeket tartalmazza. A termékkörökben megadott mennyiségektől soronként + 20 %-os eltérés lehetséges.

Módosított:

1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés – figyelemmel a jelen módosítás II. fejezetében kifejtett indokolásra, a Szerződés 1. sz. mellékletét képező beárazott termékkör táblázatot a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében csatoltak szerint módosítják.

2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés eredeti nettó összértéke – figyelembe véve a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékkörökben megadott mennyiségektől soronként +20 %-al történő eltérés lehetőségét – 51 021 000 HUF, azaz ötvenegymillió-huszonegyezer forint.

3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés eredeti nettó összértéke a jelen Szerződésmódosítás eredményeként – figyelembe véve a Szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékkörökben megadott mennyiségektől soronként +20 %-al történő eltérés lehetőségét – összesen nettó 55 105 251 HUF-ra, azaz ötvenötmillió-százötezer-kétszázötvenegy forintra módosul. A Felek rögzítik továbbá, hogy a fentiek alapján a jelen Szerződésmódosítás összértéke nettó 4 084 251 HUF, azaz négymillió-nyolcvannégyezer-kétszázötvenegy forint, amely a Szerződés eredeti nettó összértékének 8 %-a.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően a Szerződés tárgyát képező tej és tejtermékek vonatkozásában jelentős mértékű áremelkedés következett be, amelynek következtében a Szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése az Eladó lényeges jogi érdekét sértené.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosításnak a Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) pontja alapján nincs akadálya.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 42 517 500.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 55 105 251.00 HUF