Árubeszerzések - 360687-2020

Submission deadline has been amended by:  424157-2020
31/07/2020    S147

Olaszország-Ispra (VA): Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC isprai és petteni telephelye számára

2020/S 147-360687

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Postai cím: Via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra (VA)
NUTS-kód: ITC41 Varese
Postai irányítószám: I-21027
Ország: Olaszország
E-mail: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6357
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6357
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC isprai és petteni telephelye számára

Hivatkozási szám: JRC/IPR/2020/OP/1171
II.1.2)Fő CPV-kód
24100000 Gázok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A JRC isprai és petteni kutatólaboratóriumainak speciális gázokra van szükségük napi tevékenységeikhez. Laboratóriumi gázok beszerzése a Közös Kutatóközpont számára — isprai telephely (1. tétel) és petteni telephely (2. tétel).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Laboratóriumi gázok beszerzése — a JRC isprai telephelye

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000 Gázok
24111000 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén
24111200 Nemesgázok
24111800 Folyékony nitrogén
44612000 Cseppfolyósgáz-tartályok
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITC41 Varese
A teljesítés fő helyszíne:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC isprai telephelye számára:

1) ipari gázok, tiszta gázok, valamint műszaki gázpalackok és bündelek beszerzése;

2) cseppfolyósított ásványolajgázok (nitrogén, hélium) beszerzése;

3) hitelesített gázkeverékek beszerzése palackban és bündelben;

4) hitelnyújtás palackok, tartályok és kriogén tárolótartályok használatához (leszállítás, telepítés, üzembe helyezés, leszerelés, távoli készletkezelés, leltározás, dobozok tisztítása, biztonsági jelzések, tartályok feltöltése).

A berendezések megelőző és javító karbantartásának végrehajtása, technikai és kereskedelmi segítségnyújtás, műszaki dokumentáció.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal automatikusan meghosszabbítható 24 hónapos időtartamra, kivéve, ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább 3 hónappal valamelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Európai uniós igazgatási előirányzatok.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Laboratóriumi gázok beszerzése — a JRC petteni telephelye

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000 Gázok
24111000 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén
24111200 Nemesgázok
24111800 Folyékony nitrogén
44612000 Cseppfolyósgáz-tartályok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL328 Alkmaar en omgeving
A teljesítés fő helyszíne:

JRC, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLLANDIA.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC petteni telephelye számára:

1) palackozott és csomagolt ipari, tiszta és technikai gázok beszerzése;

2) folyékony gázok (nitrogén és hélium) beszerzése;

3) palackozott és csomagolt hitelesített gázkeverékek beszerzése;

4) hitelnyújtás palackok, tárolótartályok és mozgatható Dewar-edények használatához (leszállítás, telepítés, üzembe helyezés, dokumentáció); a berendezések megelőző és javító karbantartásának végrehajtása, valamint 2 napos képzés biztosítása többletköltség nélkül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal automatikusan meghosszabbítható 24 hónapos időtartamra, kivéve, ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább 3 hónappal valamelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Európai uniós igazgatási előirányzatok.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 093-230765
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/09/2020
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/09/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2020