Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 360687-2020

Submission deadline has been amended by:  424157-2020
31/07/2020    S147

Olaszország-Ispra (VA): Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC isprai és petteni telephelye számára

2020/S 147-360687

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
Postai cím: Via Enrico Fermi 2749
Város: Ispra (VA)
NUTS-kód: ITC41 Varese
Postai irányítószám: I-21027
Ország: Olaszország
E-mail: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6357
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6357
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC isprai és petteni telephelye számára

Hivatkozási szám: JRC/IPR/2020/OP/1171
II.1.2)Fő CPV-kód
24100000 Gázok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A JRC isprai és petteni kutatólaboratóriumainak speciális gázokra van szükségük napi tevékenységeikhez. Laboratóriumi gázok beszerzése a Közös Kutatóközpont számára — isprai telephely (1. tétel) és petteni telephely (2. tétel).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Laboratóriumi gázok beszerzése — a JRC isprai telephelye

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000 Gázok
24111000 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén
24111200 Nemesgázok
24111800 Folyékony nitrogén
44612000 Cseppfolyósgáz-tartályok
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ITC41 Varese
A teljesítés fő helyszíne:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC isprai telephelye számára:

1) ipari gázok, tiszta gázok, valamint műszaki gázpalackok és bündelek beszerzése;

2) cseppfolyósított ásványolajgázok (nitrogén, hélium) beszerzése;

3) hitelesített gázkeverékek beszerzése palackban és bündelben;

4) hitelnyújtás palackok, tartályok és kriogén tárolótartályok használatához (leszállítás, telepítés, üzembe helyezés, leszerelés, távoli készletkezelés, leltározás, dobozok tisztítása, biztonsági jelzések, tartályok feltöltése).

A berendezések megelőző és javító karbantartásának végrehajtása, technikai és kereskedelmi segítségnyújtás, műszaki dokumentáció.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal automatikusan meghosszabbítható 24 hónapos időtartamra, kivéve, ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább 3 hónappal valamelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Európai uniós igazgatási előirányzatok.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Laboratóriumi gázok beszerzése — a JRC petteni telephelye

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24100000 Gázok
24111000 Hidrogén, argon, nemesgázok, nitrogén és oxigén
24111200 Nemesgázok
24111800 Folyékony nitrogén
44612000 Cseppfolyósgáz-tartályok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL328 Alkmaar en omgeving
A teljesítés fő helyszíne:

JRC, Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLLANDIA.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Laboratóriumi gázok beszerzése a JRC petteni telephelye számára:

1) palackozott és csomagolt ipari, tiszta és technikai gázok beszerzése;

2) folyékony gázok (nitrogén és hélium) beszerzése;

3) palackozott és csomagolt hitelesített gázkeverékek beszerzése;

4) hitelnyújtás palackok, tárolótartályok és mozgatható Dewar-edények használatához (leszállítás, telepítés, üzembe helyezés, dokumentáció); a berendezések megelőző és javító karbantartásának végrehajtása, valamint 2 napos képzés biztosítása többletköltség nélkül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés egy alkalommal automatikusan meghosszabbítható 24 hónapos időtartamra, kivéve, ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább 3 hónappal valamelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Európai uniós igazgatási előirányzatok.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 093-230765
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/09/2020
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/09/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), OLASZORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2020