Építési beruházás - 361359-2018

18/08/2018    S158

Magyarország-Budapest: Autópálya építése

2018/S 158-361359

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 075-166106)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll.szerz. az M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megval új Tisza-híd megép-vel kivit. munkáinak elvég. szüks. kivit. tervek elk. és eng megszerzésével együtt

II.1.2)Fő CPV-kód
45233110 Autópálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/08/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166106

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 22/08/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 21/09/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 22/08/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 21/09/2018
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak az ajánlati felhívás módosítása mellett:

— Dokumentáció II. része (műszaki dokumentumok-mindkét rész tekintetében).

A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.