Works - 36214-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Gorna Oryahovitsa: Alarm system and antenna installation work

2022/S 015-036214

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: MREZhOVI EKSPLOATATsIONEN RAYON - GORNA ORYaHOVITsA
National registration number: 1752013040065
Postal address: ul. SaEDINENIE No..151
Town: gr.Gorna Oryahovitsa
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 5120
Country: Bulgaria
Contact person: Decho Dimitrov Konakchiev
E-mail: d.konakchiev@go.eso.bg
Telephone: +359 61861363
Fax: +359 61864232
Internet address(es):
Main address: www.eso.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/16019
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Проектиране, доставка и изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“

Reference number: МЕР-ГО/2021/022
II.1.2)Main CPV code
45312000 Alarm system and antenna installation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

„Проектиране, доставка и  изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45312000 Alarm system and antenna installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица

II.2.4)Description of the procurement:

„Проектиране, доставка и  изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 215-566878
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

„Проектиране, доставка и изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП.

Мотиви: Всички подадени оферти за участие са неподходящи по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, т.к. не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. Това е основание участниците да бъдат отстранени, което налага прекратяване на процедурата.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на

конкуренцията в 10 дневен срок от получаване на решението за прекратяване на процедурата.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022