TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 36218-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Budapest: Alállomás építése

2022/S 015-036218

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12550753244
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi Katalin
E-mail: harsanyik@mavir.hu
Telefon: +36 202865120
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.mavir.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerepes alállomás 220 kV-os bővítése

Hivatkozási szám: EKR000284842021
II.1.2)Fő CPV-kód
45232220 Alállomás építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a meglévő MAVIR Kerepes 400/132 kV-os alállomás 400/220 kV-os bővítésére.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 785 827 377.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232200 Nagyfeszültségű vezetékkel kapcsolatos munkák
45310000 Villamos szerelési munka
45315300 Villamos hálózati szerelés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Kerepes

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A meglévő MAVIR Kerepes 400/132 kV-os alállomás 400/220 kV-os bővítése

A meglévő Kerepes 400/132 kV-os alállomás létesítésekor úgy került megvalósításra, hogy az alállomás távlatilag alkalmas legyen további 400 kV-os távvezetékek fogadására, illetve lehetőség legyen az alállomás területének bővítésével a 220 kV-os kapcsolóberendezés távlati kiépítésére.

A területbővítés megtörtént.

A tárgyi közbeszerzés keretében az alállomásban az Ócsa - Zugló egyrendszerű 220 kV-os távvezeték felhasításával, illetve Zugló irányba még egy 220 kV-os távvezetéki csatlakozással létesítésre kerül egy új, kétgyűjtősínes elrendezésű, távlatilag hét mezős 220 kV-os szabadtéri kapcsolóberendezés.

A 220 kV-os és a 400 kV-os kapcsolóberendezések egy új másfélmegszakítós mezőn keresztül kapcsolódnak egymáshoz jelen kiépítésben egy (távlatilag két) 400/231/35 kV-os 500 MVA transzformátoron keresztül, amely az alállomás új bővítéssel megnövelt területén kap helyet.

Az új 400/220/132 kV-os alállomás távlati 220 kV-os hálózati kapcsolata számára egy tartalék mező lesz biztosítva a létesítendő bővítési területen.

Vállalkozó feladata, - a műszaki leírásban rögzített, Megrendelő által nyújtott szolgáltatásokon és berendezések biztosításán kívül - , a Kerepes 400/132 kV-os alállomás bővítésével összefüggő építési és villamostechnológiai szerelési munkáinak megvalósítása az alábbiak szerint:

- Az állomás bővítéséhez szükséges felvonulási terület kiépítése, konténer telepítés villamos betáplálás kiépítésével.

- Építési munkák elvégzése, majd a villamos technológiai berendezések (primer, védelem, irányítástechnika, hírközlés, tűz- és vagyonvédelem) telepítése, szerelése, üzembe helyezése.

- 400 kV-os másfélmegszakítós kialakítású mezősor kiépítése, a 3TR (és távlatilag 4TR) jelű 400/231/35 kV-os, 500 MVA-es transzformátorok csatlakoztatására, jelenleg két megszakítós kiépítéssel.

- 220 kV-os két gyűjtősínes gyűjtősín kialakítása,

- 1. sz. Tartalék távvezetéki mező részleges kiépítése

- 2. sz. Távvezetéki mező kiépítése a Zugló II. 220 kV-os távvezeték fogadására

- 3. sz. Transzformátor mező kiépítése a 3. sz. 400/220 kV-os transzformátor csatlakoztatására

- 4. sz. Távvezetéki mező kiépítése a Zugló I. 220 kV-os távvezeték fogadására

- 5. sz. Sínáthidaló mező kiépítése

- 6. sz. Transzformátor mező részleges kiépítése a 4. sz. 400/220 kV-os transzformátor távlati csatlakoztatására

- 7. sz. Távvezetéki mező kiépítése az Ócsa 220 kV-os távvezeték fogadására

- Földelő háló bővítése,

- A bővítés KEK (Kezelő Központ ) - KKEK (Központi Kezelő Központ) rendszerbe integrálás.

- A bővítéshez szükséges vagyonvédelmi és tűzjelző rendszer megvalósítása, üzembe helyezése

- A bővítéssel érintett kapcsoló berendezések üzembe helyezése.

- A felvonulási területről a konténerek elszállítása, a felvonulási terület megszüntetése, végül a terület rekultivációja.

- Járulékos szolgáltatások:

o adatszolgáltatási és árukísérő dokumentációk szolgáltatása,

o egyedi részlettervek készítése,

o üzemviteli dokumentáció készítése,

o ceruzás megvalósulási dokumentáció készítése,

o Megrendelő üzemeltető személyzetének oktatása.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M/2/A. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3) M/2/B. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3) M/2/C. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Ajánlatkérő a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani.

II.2.14)További információk

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdései alapján feltételesen kerül megindításra.

Kötbérterhes határidők: szerződéstervezet 14.4. pontja szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 093-245034
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kerepes alállomás 220 kV-os bővítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27086001244
Postai cím: Rákospalotai Körvasút Sor 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
E-mail: bodocs.jozsef@mvmxpert.hu
Telefon: +36 309333644
Internetcím: http://mvmxpert.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 264 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 785 827 377.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

építészeti kivitelezési tevékenység biztonságtechnikai feladatok

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatokat az alábbiak:

1. MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158 Budapest, Rákospalotai 27086001244 Körvasút Sor 105.) Adószáma: 27086001-2-44 (nyertes ajánlattevő),

2. Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Jászberényi út 90.)

Adószáma: 10813267-2-42 (második legkedvezőbb ajánlatot tevő)

3. EKS Service Korrózióvédelmi, Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1158 Budapest, Késmárk Utca 24-28.) Adószáma: 10655096-2-42 (érvénytelen ajánlatot tevő)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2022