Works - 36250-2022

21/01/2022    S15

Poland-Tychy: Construction work for pipelines, communication and power lines

2022/S 015-036250

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-671605)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Postal address: ul. Kubicy 6
Town: Tychy
NUTS code: PL22C Tyski
Postal code: 43-100
Country: Poland
Contact person: Wojciech Krężel
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl
Telephone: +48 323256460
Fax: +48 322195040
Internet address(es):
Main address: www.pec.tychy.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „P” w rejonie ul. Przemysłowej w Tychach. Przebudowa sieci ciepłowniczej os. T w Tychach.

Reference number: 24/XII/NZ/2021
II.1.2)Main CPV code
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-671605

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data: 28/01/2022

Czas lokalny: 10:00

Read:

Data: 11/02/2022

Czas lokalny: 10:00

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 11/05/2022

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data: 28/01/2022

Czas lokalny: 10:05

Read:

Data: 11/02/2022

Czas lokalny: 10:05

VII.2)Other additional information: