Works - 36261-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Construction work for water and sewage pipelines

2022/S 015-036261

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 203-531428)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
National registration number: 015314758
Postal address: Pl. Starynkiewicza 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-015
Country: Poland
Contact person: Dominika Pietryka Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Telephone: +48 224455322
Fax: +48 224455315
Internet address(es):
Main address: www.mpwik.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ryżowej odc. Al. Jerozolimskie – Prystora Dn 0,3 L 255,53 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 55,42 m na terenie dzielnicy m.st. Warszawy.

Reference number: 01697/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 203-531428

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 10:45
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 10:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 01/02/2022
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: