Works - 36262-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Construction work

2022/S 015-036262

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 207-542787)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postal address: Marcina Kasprzaka 25
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-224
Country: Poland
Contact person: Przemysław Oleszczyk
E-mail: przemyslaw.oleszczyk@pgnig.pl
Telephone: +48 221064448
Internet address(es):
Main address: www.przetargi.pgnig.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód

Reference number: ZP/PGNG/21/0275/GE/DIG2
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji „Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód” z podziałem na 2 części.

3.3. Z uwagi, iż główny przedmiot zamówienia został określony jako robota budowlana w rozumieniu ustawy PZP do udzielenia zamówienia Zamawiający stosuje przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

3.4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są (odpowiednio dla każdej z części)

w załącznikach do Projektów Umów stanowiących Załączniki nr 2a i nr 2b do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 207-542787

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 20/05/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2022

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 21/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: