Works - 36265-2022

21/01/2022    S15

Romania-Târgoviște: Construction work for water and sewage pipelines

2022/S 015-036265

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 220-580399)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
National registration number: RO 10084149
Postal address: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Town: Targoviste
NUTS code: RO313 Dâmboviţa
Postal code: 130055
Country: Romania
Contact person: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Telephone: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Internet address(es):
Main address: www.catd.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori

Reference number: DB-CL-05
II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-05 Surse de apă, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”, incluzand:

A. Comuna Moroeni

Obiect 1: Extindere front captare Galma (realizarea a doua foraje si conducte de legatura De 140mm, L=370m);

Obiect 2: Reabilitare conducta de aductiune principala SZA Pucioasa - Fieni (De 450mm, L=3.900m); Obiect 3: Conducta de aductiune secundara Moroeni (De 200mm, L=555m);

Obiect 4: Gospodarie de apă nouă pentru SA Moroeni – Pietrosita.

B. Comuna Buciumeni

Obiect 5: Conducta de aductiune secundara Buciumeni (De 160mm, L=120m); Obiect 6: Extindere gospodariei de apa GA Buciumeni.

C. Comuna Glodeni

Obiect 7: Conducta de aductiune secundara noua pentru alimentarea rezervoarelor din GA Glodeni (De 140mm, L=10.360m, din care L=5.662m UAT Branesti si L=4.698m UAT Glodeni).

D. Comuna Malu cu Flori

Obiect 8: Extindere si reabilitare front de captare Malu cu Flori (reabilitare 2 foraje, 1 foraj nou, conducta de legatura noua , L=180m PEID, PE100, RC, PN10 si reabilitare conducta existenta cu o lungime de L=180 m, PEID, PE100, RC, PN10);

Obiect 9: Reabilitare conducta de aductiune (PEID RC PN16 PE100, L=3.010 m); Obiect 10: Statie de pompare in comuna Malu cu Flori.

In cadrul contractului au fost definite urmatoarele sectoare:

- Sector 1. Extindere front captare Galma;

- Sector 2. Reabilitare conducta de aductiune principala;

- Sector 3.. Conducta de aductiune secundara Moroeni;

- Sector 4. Gospodarie noua pentru SA Moroeni-Pietrosita;

- Sector 5. Conducta de aductiune secundara Buciumeni;

- Sector 6. Extinderea gospodariei de apa GA Buciumeni;

- Sector 7. Conducta de aductiune secundara noua pentru alimentarea rezervoarelor din GA Glodeni;

- Sector 8. Extindere si reabilitare front de captare Malu cu Flori;

- Sector 9. Reabilitare conducta de aductiune;

- Sector 10. Statie de pompare in comuna Malu cu Flori

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 16 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 220-580399

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala
Instead of:

Cerința 1 – Experiență similară(i) Ofertantul va furniza dovada că în ultimii 5 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a executat si a dus la bun sfarsit lucrari (executie si/sau proiectare si executie) de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă, în valoare cumulată de cel puţin 14.000.000 lei, in cadrul a maximum 3 contracte;(ii) Ofertantul va furniza dovada ca în ultimii 3 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de proiectare (elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire la faza de SF/DALI/PT si/sau DDE) si/sau in cadrul unor contracte de lucrari (proiectare si executie) pentru construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă, in valoare cumulata de cel putin 500.000 lei in cadrul a maxim 3 contracte;

Read:

Cerința 1 – Experiență similară i) Ofertantul va furniza dovada că în ultimii 5 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a executat si a dus la bun sfarsit lucrari (executie si/sau proiectare si executie) de construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă si/sau retele de distributie apa si/sau statii de pompare apa si/sau statii de tratare apa potabila, în valoare cumulată de cel puţin 14.000.000 lei, in cadrul a maximum 3 contracte; ii) Ofertantul va furniza dovada ca în ultimii 3 ani, raportati la data-limită de depunere a ofertelor, a prestat si a dus la bun sfarsit servicii de proiectare (elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire la faza de SF/DALI/PT si/sau DDE) si/sau in cadrul unor contracte de lucrari (proiectare si executie) pentru construire si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere aductiuni de apa și/sau fronturi de captare apă brută și/sau rezervoare de înmagazinare apă si/sau retele de distributie apa si/sau statii de pompare apa si/sau statii de tratare apa potabila, in valoare cumulata de cel putin 500.000 lei in cadrul a maxim 3 contracte.

VII.2)Other additional information:

-