Works - 36267-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Railway construction works

2022/S 015-036267

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 211-556634)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železnice Slovenskej republiky
National registration number: 31364501
Postal address: Klemensova
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK02 Západné Slovensko
Postal code: 81361
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Dominik Čejka
E-mail: cejka.dominik@zsr.sk
Telephone: +421 220294087
Internet address(es):
Main address: http://www.zsr.sk://
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433304

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2

Reference number: 32366/2020
II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Trnovec nad Váhom - ŽST

Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2".

2. Obsahovou náplňou stavby je komplexná rekonštrukcia traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku trate Trnovec nad Váhom - Tvrdošovce, nástupíšť na zastávke Jatov a súvisiacej infraštruktúry.

3. Účelom stavby je dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:

- traťová rýchlosť sa zvýši na 140 km/h

- jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km budú nahradené novými 3. kat. PZS 3Z - reléové s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návestidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre v = 140 km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi

- osová vzdialenosť koľají na šírej trati 4,10 m

- sklonové pomery s max. sklonom do 2,5 promile, smerové pomery vyhovujúce v=160 km/h, okrem protismerných

oblúkov za výhybkou č. 1 v ŽST Trnovec nad Váhom, ktoré je možné zrealizovať pre v=140 km/h

- nový materiál žel. zvršku - koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch s rozdelením u, bezpodkladnicovým pružným upevnením, drvené kamenivo z vyvretých hornín, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na betónových podvaloch na mostoch budú podpodvalové podložky

- žel. spodok - deformačná odolnosť pláne železničného spodku vyhovujúca pre maximálnu rýchlosť 160km/h,

odvodnenie a ochrana pred premŕzaním novej zemnej pláne

- nové nástupište zast. Jatov s dĺžkou 200 m, výškou 550 mm a šírkou 3,5 m, cestujúci (aj imobilní) s prístupom

bezpečne pred závorou PZZ, nové prístrešky pre cestujúcich, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa

- nová káblová chráničková trasa pri koľ. č. 2

- výmena výstroja dráhy

- izolácia nosných konštrukcií troch železničných mostov v km 120,533; 125,080 a 125,876, vyspravenie vonkajších

prasklín, očistenie povrchov od špiny a vegetácie, obnovenie vonkajších náterov

- komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava "S"; spínacia stanica nie je súčasťou rekonštrukcie

- preložka kabelizácie 6 kV

- preložka optickej kabelizácie do nového káblového žľabu pri koľaji č. 2

- preložky kabelizácie zabezpečovacieho zariadenia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-556634

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.2)
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 08:30
Read:
Date: 26/01/2022
Local time: 08:30
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.7)
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 26/01/2022
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: