Works - 36268-2022

21/01/2022    S15

Romania-Buzău: Sewage work

2022/S 015-036268

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 221-583666)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA DE APA
National registration number: RO 22987337
Postal address: Strada: Haret Spiru, nr. 6
Town: Buzau
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120242
Country: Romania
Contact person: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Telephone: +40 238/720356
Fax: +40 238/726187
Internet address(es):
Main address: www.cabuzau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CL 4 Retele de canalizare in localitatile: Cislau, Barasti, Scarisoara, Gura Bascei, Puiestii de Jos, Nicolesti, Dascalesti, Lunca Jaristei, Muscelusa, Casoca si Coltu Pietrii. Statii de epurare ape uzate Cislau, Puiesti si Coltu Pietrii si bazin de retentie in incinta SEAU Ramnicu Sarat

Reference number: CL 4 POIM
II.1.2)Main CPV code
45232420 Sewage work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Contractul implica activitati de proiectare si executie pentru:

- Contractul implica activitati de proiectare si executie pentru:

- Obiect 1.1 – Retele de canalizare in localitatea Cislau

- Obiect 1.2 – Retele de canalizare in localitatea Barasti

- Obiect 1.3 – Retele de canalizare in localitatea Scarisoara

- Obiect 1.4 – Retele de canalizare in localitatea Gura Bascei

- Obiect 2.1 – Retele de canalizare in localitatea Puiestii de Jos

- Obiect 2.2 – Retele de canalizare in localitatea Nicolesti

- Obiect 2.3 – Retele de canalizare in localitatea Dascalesti

- Obiect 3.1 – Retele de canalizare in localitatea Lunca Jaristei

- Obiect 3.2 – Retele de canalizare in localitatea Muscelusa

- Obiect 3.3 – Retele de canalizare in localitatea Casoca

- Obiect 3.4 – Retele de canalizare in localitatea Coltu Pietrii

- Obiect 4.1 – Statie de epurare ape uzate Cislau

- Obiect 5.1 – Statie de epurare ape uzate Puiesti

- Obiect 6.1 – Statie de epurare ape uzate Coltu Pietrii

- Obiect 7.1 – Bazin de retentie in incinta SEAU Ramnicu Sarat Activitatile contractului includ:

a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru retele de canalizare noi si statie de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei .

c) Lucrari de constructie.

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

e) Furnizarea si montarea de echipamente de laborator

f) Testare si punere in functiune.

g) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA.

h) Monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/ consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar.

i) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

j) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de 116.322.589 lei ( valoare fata T.V.A). Valoarea estimată a contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 11.310.832 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 36 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 36 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-583666

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 09/02/2022
Read:
Date: 09/03/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 09/02/2022
Read:
Date: 09/03/2022
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 09/08/2022
Read:
Date: 09/09/2022
VII.2)Other additional information: