Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 362983-2021

16/07/2021    S136

Magyarország-Budapest: Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások

2021/S 136-362983

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18237010243
Postai cím: Határőr utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kiállítás-szervezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR000526052021
II.1.2)Fő CPV-kód
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyertes Ajánlattevő feladata a „2020 – A Nemzeti Összetartozás éve” Emlékév keretében MAGYARORSZÁGI kiállításokhoz kapcsolódó kiállítás-szervezési feladatok ellátása, továbbá az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátása a szerződésben, valamint a Műszaki leírásban meghatározott tartalom és feltételek szerint, továbbá a Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumokban, az Ajánlatban foglaltaknak megfelelően.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 017 400 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Nyertes AT feladata

„2020 – A Nemzeti Összetartozás éve” Emlékév keretében MAGYARORSZÁGI kiállításokhoz (legalább 300 négyzetméter alapterületű, kültéri, szállítható kiállítási installáció) kapcsolódó kiállítás-szervezési feladatok ellátása az alábbiak szerint:

a) a Kiállítás előzetes tematikai és vizuális koncepciójának elkészítése, a Megrendelő által közvetített szempontok szerződéskötéstől számított 15 (tizenöt) napon belüli érvényesítése, a Kiállítások tartalmi elemeinek – felépítmények– kiállítótér, szövegek, fotók, grafikai elemek, installációs-hordozó felületek, audiovizuális anyagok, infografikai anyagok – megtervezése;

b) a Kiállítás installációs elemeinek legyártása, valamint a különböző helyszínekre szállítása, felépítése és bontása;

c) a Kiállítás épségének megóvása érdekében kamerarendszer – és amennyiben indokolt, riasztórendszer – kiépítése,

d) a Trianon emlékév keretében városonként egy-egy, minimum 14 (tizennégy) napig nyitva tartó köztéri kiállítás megrendezése Budapest kivételével MAGYARORSZÁG 18 megyeszékhelyén;

e) a különböző helyszíneken a Kiállítás működtetéséhez és 24 (huszonnégy) órás őrzéséhez szükséges személyzet biztosítása;

f) a Megrendelővel egyeztetve a Kiállítások legalább 45 perces megnyitóinak szervezése és lebonyolítása az első nyitvatartási napon;

g) a Megrendelővel együttműködve a Kiállítások megnyitó eseményei sajtónyilvánosságának és médiavisszhangjának biztosítása;

h) a megnyitó események fotó- és video-dokumentációjának elkészítése, különös tekintettel a fenti tartalmaknak a Megrendelő online felületein való bemutathatóságára.

Nyertes AT Kiállításonként fotódokumentációval ellátott írásbeli beszámolót köteles készíteni a szerződés teljesítésének menetéről, a teljesítés során elvégzett tevékenységeiről és azok eredményéről. A részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján végzi.

Ár szempont, Megnevezés: Súlyszám: 60

1. Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF) szerinti értékelési szempont alapján végzi.

Minőség szempont:

2.1.MSZ.2.1. pontban előírt szakember kiállítás látványtervének elkészítésében szerzett speciális tapasztalata (maximum megjánlás:3 db) Súlyszám:10

2.2.MSZ.2.2. pontban előírt szakember kiállításhoz kapcsolódó grafikusi munkában szerzett speciális tapasztalata (maximum megajánlás: 5 db) Súlyszám: 10

2.3.Szakmai ajánlat, súlyszám: 40

Pontkiosztás módszere

1. részszempont: fordított arányosítás

2.1 és 2.2. részszempont: egyenes arányosítás

2.3. részszempont: pontozás

Pontozás: 0–100

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 105-277553
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hybrid Art Management Művészeti és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosító szám: 13421540219
Postai cím: Városkút utca 15.
Város: Köveskál
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8274
Ország: Magyarország
E-mail: sz.erdelyi@hybridart.hu
Telefon: +36 704555755
Fax: +36 17930148
Internetcím: http://www.hybridart.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 017 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szállítmányozás, daruzás, pr-marketing szolgáltatás, hang és színpad technika, catering, őrzés-védelem, nyomdai szolgáltatás, installáció építés, elektromos hálózat építés, biztosítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 13421540-2-19

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. XXI. Fejezet, különösen a Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/07/2021