A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 363526-2019

02/08/2019    S148

Magyarország-Szeged: Építési munkák

2019/S 148-363526

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosító szám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Emődi Sándor
E-mail: szic@szeged-csanad.hu
Telefon: +36 62420932
Fax: +36 62420932155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szeged-csanad.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szeged-csanad.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2–4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljes körű magvalósításával összefüggő további területek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1 216,84 m2

I. emelet: 929,48 m2

II. emelet: 688,16 m2

III. emelet: 192,03 m2

Kiszolgáló épület összes: 3 026,51 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1 038,57 m2

Stadion mindösszesen: 4 065,08 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 2 db akadálymentes 630 kg/ 8 fő

2 db teherlift 1 000 kg

Vendégek + sajtó létszáma: 8136 fő

Biztonsági személyzet: 40 fő

A stadionban tartózkodók összes létszáma: 8176 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a keleti és nyugati lelátó 21,50 m fesztávolságú, az északi és a déli lelátó 14,50 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1 884,04 m2

I. em: 539,11 m2

II. em: 408,70 m2

Összesen: 2 789,31 m2

Nézők létszáma: 78 fix + 304 mobil = 384 fő

Építménymagasság: 11,39 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület állagmegóvása

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 514,13 m2

Földszint: 568,03 m2

Emelet: 529,42 m2

Emelet: 529,42 m2

Tetőtér: 136,04 m2

Összesen: 2 277,04 m2

D ütem: Meglévő Porta épület alapfelújítása

Pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka nem építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 155,27 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 127,84 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Az elbontandó épületek többnyire ERDÉRT faház elemekből 1,60 m-es modulhálóban rakva, enyhe hajlású, szeglemezes rácsostartó tetőszerkezettel készültek, fedése azbeszt tartalmú hullámpala, így veszélyes hulladék keletkezésével is számolni kell. Az épületen található azbeszttartalmú hullámpala, amely láthatóan jó állapotban van, nem sérült vagy törött, normál használat esetén nem veszélyes. Az azbeszttartalmú épületszerkezetek bontási munkálatai során, fennáll annak a veszélye, hogy jelentős mennyiségű azbesztrost kerül a levegőbe.

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV - os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecom - os optikai kábel és MOL - os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alakalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút (Dorozsmai út) 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+ Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105 x 68 m

Élőfűvel borított terület:110 x 70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 17
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 190-388383

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „Szegedi Ifjúsági Centrum és kiegészítő projektelemek” tárgyú beruházás megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 399 947 790.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés I. számú módosítása: 16.7.2018 napján került aláírásra.

A szerződés II. számú módosítása: 10.1.2019 napján került aláírásra.

A szerződés III. számú - jelen hirdetménnyel közzétett - módosítása: 15.7.2019 napján került aláírásra.

A hirdetmény V.2.4) pontjában rögzített érték az az alapmennyiségre vonatkozó ajánlati árat tartalmazza. A teljes, opcionális mennyiséget is magában foglaló eredeti szerződéses érték 11 928 611 642 Ft.

A VII.2.1) pont kiegészítése:

"5) Szerződő Felek a Szerződés 151-152. pontjában foglalt rendelkezéseket az alábbiak szerint egészítik ki:

A Szerződés 28. f) pontja szerinti teljesítéssel a Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt és nem jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően benyújthatja a Szerződés 28. f) pontja szerint határidőre teljesítendőként előírt műszaki tartalomra vonatkozó végszámláját. A 3. számú Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal érintett műszaki tartalom vonatkozásában Megrendelő a Szerződés 151. pontjában foglaltakkal összhangban havonta biztosít lehetőséget a teljesítéssel értékarányos részszámla benyújtására, azzal, hogy a Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2., pontjában foglaltakkal érintett műszaki tartalom vonatkozásában a nettó vállalkozói díj legalább 15 %-át elérő értékű végszámla az adott munkarészhez tartozó sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be."

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Az VII.2.2) pont kiegészítése:

2. számú szerződésmódosítás és a jelen Szerződésmódosítás szerinti összesített ellenérték növekedés 1 658 759 227 Ft, („Összesített Ellenérték Növekedés”).

Az Összesített Ellenérték Növekedés mértéke, nem éri el az uniós értékhatárt, így a módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelménynek, továbbá az Összesített Ellenérték Növekedés mértéke az eredeti szerződéses érték 13,91 %-a, tehát nem éri el az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.

A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel, rendszerekkel. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon építési beruházás megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve azonosak a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalommal, megvalósításuk azzal összhangban történik.

Szerződő felek a Szerződés 27. pontjában, valamint 28. h) pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel módosítják, figyelemmel arra, hogy a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A jelen módosítás a szerződésnek eredetileg is a részét képező feltételek vonatkozásában módosítja a teljesítés ütemezését, figyelemmel arra, hogy LEED „Silver” minősítés kiadása iránti végső kérelem kizárólag az épület/létesítmény teljes elkészülte után, annak használatbavételi engedélye rendelkezésre állását követően nyújtható be a minősítő szervezethez. A tanúsítvány beszerzésére vonatkozó határidő a tanúsító szervezet eljárásának időigényére tekintettel került megállapításra.

A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tervezési, valamint kivitelezési feladatok a szerződés szerinti határidőben elkészülnek, a szükséges munkarészek elvégzésének, valamint a LEED „Silver” minősítéshez szükséges kredit stratégia kidolgozásának határideje változatlan. A tanúsítvány megszerzésének határideje tehát nem eredményezi a Vállalkozó tervezési, illetve kivitelezési határidejére vonatkozó feladatok meghosszabbítását, pusztán a tanúsító szervezet eljárásnak, valamint a kapcsolódó adminisztrációs feladatoknak az időigényét rögzíti, illetve a teljesítési határidőt ennek megfelelően módosítja.

A jelen szerződésmódosítással érintett 4.5.6. sorszámú opciós tétel értéke - a tervezési folyamatok, adminisztráció és a minősítés megszerzése - nettó 33 980 583 Ft, amely az eredeti szerződéses érték 0,37 %-ának megfelelő összeg.Figyelemmel arra, hogy a fentiekben bemutatottak szerint a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tervezési, valamint kivitelezési feladatokat a Vállalkozó teljesítette, a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges kreditpontoknak való megfelelést a műszaki ellenőr felé előzetesen igazolta, így a határidő módosítással érintett feladatok értéke a fenti összeg töredék részét képezik.

A fentiekre tekintettel a módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.

A szerződés módosítása a fentiek mellett nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt feltételekbe, figyelemmel arra, hogy az

a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/07/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Dorozsmai út. 2–4. szám (HRSZ.: 25870) és a projekt teljes körű magvalósításával összefüggő további területek

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A ütem: 8 000 férőhelyes stadion és a főépületben lévő rendezvényterületek

Stadion nettó alapterületek:

Kiszolgáló (fő) épület helyiségei:

Földszint: 1282,4 m2

I.emelet: 867,7 m2

II.emelet: 730,04 m2

III.emelet: 609,86 m2

Kiszolgáló épület összes: 3490,0 m2

Lelátók alatti beépített összes: 1026,9 m2

Stadion mindösszesen: 4516,9 m2 nettó

Egyéb építményrészek

Lift: 1 db akadálymentes 630 kg/8 fő

2 db akadálymentes 1 000 kg/13 fő

Az MLSZ „A” ill. az UEFA „CLASS” Category 4 előírásoknak megfelelő futballstadion, a minimálisan előírt 8 000 fh-re kiegészülő nézőszámra méretezett lelátókkal tervezett.

(hozzá kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A keresztirányú fém tartószerkezetek közül a nyugati lelátó 19,1m fesztávolságú, az északi, keleti és a déli lelátó 18,8 m fesztávolságú

B ütem: Fedett Rendezvényközpont

Öltözők, edzőtermek, orvosi és edzői kiszolgáló helyiségek. A létesítmény részei: sportcsarnok, grundfoci pálya.

A létesítmény alapvetően egy sportcsarnokból és egy három szintes fejépületből áll. Az épület előtti grundfoci pálya tömegrendezvények helyszínéül is szolgál, az ott felállított opcionális színpad kiszolgálásának is hátteret ad az épület: tárolók, öltözők.

Bruttó beépített alapterület: 1 981,84 m2

Nettó alapterületek:

Fszt: 1888,64 m2

I.em: 531,75 m2

II.em: 400,11 m2

Összesen: 2820,5 m2

Nézők létszáma: 146 fix+316 mobil = 462 fő

Építménymagasság: 11,30 m.

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

A fedett rendezvénycsarnok vb. főtartó fesztávolsága 30,00 m.

C ütem: Meglévő Szállás épület bontási munkái

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 801,67 m2

Nettó szintterületek:

Pince: 204,57 m2

Földszint: 536,15+27,12 loggia=563,27 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Emelet: 550,45+67,8 loggia=618,23 m2

Padlás: 342,78 m2

Összesen: 2347,08 m2

D ütem: Meglévő Porta épület elbontása és Új konténerporta épület kiépítése

Jegypénztár, pályafenntartó személyzet irodával és öltözővel - ill. a biztonsági személyzet eligazítását szolgáló nagyobb helyiség. A tervezett munka építési engedély-köteles.

Alapadatok:

Bruttó beépített terület: 208,54 m2

Nettó szintterület:

Földszint: 180,86 m2

(kapcsolódó infrastrukturális és úthálózattal)

E ütem: Meglévő épületek, közművek és utak bontása

Bontandó épületek térfogata: 11 459 lm3

G ütem: Közművek kiváltása és építése

A területen jelentős alapközmű vezetékek találhatóak úgymint, DN 400 - DN 300 vízgerinc vezetékek, DN 300 szennyvíz nyomócső, Ø60 cm gravitációs rendszerű szennyvíz főgyűjtő, Ø125 cm - es csapadékvíz főgyűjtő, 120kV - os és 20 kV-os elektromos légvezeték, valamint Inviteles és Telecomos optikai kábel és MOL-os gázvezeték. A meglévő és évtizedek óta nem üzemelő telekhatáron belüli ismeretlen nyomvonalú vezetékek bontására nem készült bontási terv, ezeket az új építés alkalmával ha útban vannak, el kell bontani a kivitelezőnek.

H ütem: Útépítési munkák

A létesítmény közlekedési kapcsolatát a meglévő közlekedési kapcsolaton az 5. sz. országos főút 166+964 km szelvényében a Tűzoltó utcai - déli kiszolgáló utcai jelzőlámpás csomóponton és az 54124. sz. bekötőút 0+509 km szelvényéhez csatlakozó Kereskedő közön keresztül kell megoldani.

F ütem:

Centerpálya füves,+Edzőpályák,

Centerpálya

Küzdőtér mérete: 105x68 m

Élőfűvel borított terület:110x70 m

Műfüves kifutó felület:

Oldalvonal mentén: 4,95 m

Alapvonal mentén: 5,00 m

Jelen módosítás keretében megrendelt kiegészítő munkák

Hangosítás amfiteatrum, rendezvényközpont, grundfoci pálya

Wifi lefedettség a teljes területen

Gyengeáramú rendszerek kiegészítés

Külső világítás grundfoci pálya, teniszpálya, amfiteátrum, futópálya, mászófal

Kerítés kiegészítés

Főbejárati porta multifunkciós helyiségek kiegészítés

Rozsdamentes acél háló saroklezárás (Codina Eiffel 40100)

Párduc szobor

Fit SPORT Tűzés/Buborékoztató

Díszvilágítás

Többlet eszközök beszerzése

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/09/2017
Befejezés: 19/12/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 420 987 709.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit jelen módosításban foglaltak szerint módosítják. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglalt alapmennyiség a jelen Szerződésmódosítás mellékletében foglalt tervezési és kivitelezési munkálatokkal egészül ki. A fentiek szerint a jelen Szerződésmódosítás tárgya a tervek módosított elkészítése, egyes munkák módosított tartalom szerinti kivitelezése, illetve további kiegészítő munkák elvégzése.

2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1. pontjában foglalt munkálatok ellenértékeként, valamint a Megrendelő által 2018. január 22. napján lehívott opciós mennyiség ellenértékére tekintettel a Szerződés 16. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„A III. Fejezet 7. pontjában meghatározott Alapmennyiség, valamint a Megrendelő által lehívott Opciós mennyiség hiánytalan és hibátlan teljesítéséért a vállalkozói díj összege 13 420 987 709 Ft + törvény szerinti áfa.”

3) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal összefüggésben a Szerződés 27. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:

„„A Szerződés teljesítésének ütemezése a tervezési és kivitelezési feladatok vonatkozásában, illetve kötbérterhes véghatárideje a LEED „Silver” minősítésű tanúsítvány megszerzésének vonatkozásában a 28. pontban foglaltak szerint alakul.”.

4) Szerződő Felek a Szerződés 28. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint egészítik ki:

e. A 2. számú Szerződés Módosítással nem érintett (a 2. számú szerződés Módosítás 7. számú mellékletében felsorolt) műszaki tartalom vonatkozásában 29.3.2019 napja.

f. A 3. számú Szerződésmódosítás 2. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal nem érintett műszaki tartalom vonatkozásában a Szerződés teljesítésének határideje (beleértve a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát is) 15.8.2019 napja.

g. A 3. számú Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2, pontjában foglaltakkal érintett műszaki tartalom vonatkozásában a Szerződés teljesítésének határideje 19.12.2019, azzal, hogy a jelen 3. számú Szerződésmódosítás 1. számú melléklete külön tartalmazza e határidőn belüli egyes feladatok ütemtervét, nem kötbérterhes határidőit.

h. a LEED „Silver” minősítésű tanúsítvány megszerzésének határideje 19.12.2020.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés 28. f) pontja szerinti részteljesítési határidőbe a Stadion, valamint a Rendezvényközpont műszaki átadás-átvétellel történő teljesítése is beleértendő, függetlenül attól, hogy a jelen Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2. pontjában foglaltak a Stadion, valamint a Rendezvényközpont vonatkozásában további kiegészítő feladatokat határoznak meg, eltérő határidővel, azzal, hogy a jelen Szerződésmódosítás 1. fejezetének 1-2. pontjában foglaltak szerinti műszaki tartalom tekintetében az eltérő határidő irányadó.

A LEED „Silver” minősítés megszerzésével kapcsolatos eljárás időigényére, határidejére a minősítő szabályzatai, eljárási rendje irányadó, azzal, hogy Vállalkozó a tanúsítványt köteles 28. h) pont szerint határidőig megszerezni. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a LEED „Silver” minősítés megszerzésével kapcsolatos, 4.5.6 és 4.5.7 opciós lehívási lap szerinti Opciós Szolgáltatásból a jelen Szerződésmódosítás 6. mellékletében A) fejezet alatt meghatározott feladatokat a 28. g) pontja szerinti időpontig köteles teljesíteni, továbbá e mellékletben B) fejezet alatt külön megjelölt egyes, ezen Opciós Szolgáltatásokkal kapcsolatos, a minősítő szervezet előtti adminisztratív és egyéb ügyintézési munkarészeket pedig a 28. h) pontja szerinti időpontig köteles teljesíteni.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. Szerződő felek a Szerződés 1. és 2. számú mellékletében foglaltakat, valamint a Szerződés 16. pontját, továbbá a Szerződés 28. g) pontjában foglaltakat a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos további Megrendelői igényekre tekintettel módosítják.

A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:

— A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – illetve a korábbi módosítás szerinti ellenérték növekedéssel összesített növekedése – nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem,

— A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalom egyes elemeinek szám szerinti, valamint minőségi szempontú növelésére irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg,

— A módosítás továbbá csak a szerződésnek csak az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 399 947 790.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 420 987 709.00 HUF