Építési beruházás - 363977-2017

16/09/2017    S178

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 178-363977

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45223200 Szerkezetépítési munkák
45261400 Szigetelési munkák
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45343200 Tűzvédelmi berendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1087 Budapest, Kerepesi út 7. hrsz.: 38826.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S 197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok elvégzésével egészül ki:

1. víztározó;

2A. kóbli és istálló módosítások;

2B. patamosó burkolat, élvédők;

3. kocsiszín szerelőakna;

4. vizsgáló burkolatai;

5. gyakorlópálya korlát;

6. tgk felvonulási terület;

7. útépítési módosítások;

8. elkülönítő boxai;

9. elektromos munkák;

10. fúrt kutak munkái, engedélyezése;

11. kerti locsoló;

12. növénytelepítés;

13. üzemeltetői módosítások;

14. lovas technológiai eszközök;

15. siló munkái;

16. külső közmű;

17. azbesztmentesítés;

18. HFH;

19. új istálló építése;

20. Kóbli módosítások;

21. alapmegerősítések;

22. futószáras kör megerősítése;

23. elektromos módosítások;

24. egyéb módosítások.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 059-099091

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
08/03/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGARIA BAU Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR B.Á.L. Zrt.
Postai cím: Fő út 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 547 029 178.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

W-F Nemzeti Lovarda Konzorcium:

— székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,

— vezető adatai (név, székhely): West Hungaria Bau Kft. – középvállalkozás, 2051 Biatorbágy, Vendel Park,Huber u. 1.,

— tagok adatai (név, székhelye): Fejér-B.Á.L. Zrt. – középvállalkozás. 8086 Felcsút, Fő út 217.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45223200 Szerkezetépítési munkák
45261400 Szigetelési munkák
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45343200 Tűzvédelmi berendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45442100 Festés
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45262700 Épületátalakítási munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz:38826.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S 197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A 2. sz. módosítás okán az alábbi feladatok elvégzésével egészül ki:

1. víztározó;

2A. kóbli és istálló módosítások;

2B. patamosó burkolat, élvédők;

3. kocsiszín szerelőakna;

4. vizsgáló burkolatai;

5. gyakorlópálya korlát;

6. tgk felvonulási terület;

7. útépítési módosítások;

8. elkülönítő boxai;

9. elektromos munkák;

10. fúrt kutak munkái, engedélyezése;

11. kerti locsoló;

12. növénytelepítés;

13. üzemeltetői módosítások;

14. lovas technológiai eszközök;

15. siló munkái;

16. külső közmű;

17. azbesztmentesítés;

18. HFH;

19. új istálló építése;

20. Kóbli módosítások;

21. alapmegerősítések;

22. futószáras kör megerősítése;

23. elektromos módosítások;

24. egyéb módosítások.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 08/03/2016
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 868 225 996.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR B.Á.L. Zrt.
Postai cím: Fő út 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az alapszerződésük 3.1. pontjának 1. bekezdését az alábbiak szerint módosítják:

„Vállalkozót a teljesítésért 2 868 225 996 HUF (nettó), azaz Kettőmilliárd-nyolcszázhatvannyolcmillió-kettőszázhuszonöttezer-kilencszázkilencvenhat forint (nettó) összegű (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj (a továbbiakban. Vállalkozói díj) illeti meg, mely nem tartalmazza az opciós munkák ellenértékét. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. Felek rögzítik, hogy a tervezési tevékenységre jutó vállalkozói díj mértéke: 100 000 000 HUF (nettó), azaz egyszázmillió forint (nettó), míg a kivitelezésre jutó vállalkozási díj 2. 768 225 996 HUF (nettó), azaz Kettőmilliárd-hétszázhatvannyolcmillió-kettőszázhuszonöttezer-kilencszázkilencvenhat forint (nettó) összegű. Az ÁFA elszámolása a mindekor hatályos ÁFA törvény szerint kerül felszámításra.”

Felek rögzítik, hogy az ellenérték kifizetésére – figyelemmel a jogszabályváltozásra – a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§-át kell alkalmazni.

Felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés és mellékletei jelen szerződéssel nem módosított rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás – minden témakörben – megfelel a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. §-ban foglalt rendelkezéseknek az alábbiak okán.

a. a tartalékkeret felhasználása a vonatkozó jogszabályi rendelkezés okán nem igényli a szerződés formális módosítását,

b. a vállalkozói díj módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, ugyanis annak mértéke nem éri el:

i. az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,

ii. továbbá az eredeti szerződés értékének 15 %-át,

iii. valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy egy meghatározott célú építmény tervezése és kivitelezése a cél és tárgyi ellenértéknövekedést eredményező munkák ezen cél eléréséhez és a rendeltetésszerű működéshez szükséges munkákat tartalmaznak kizárólagosan.

c. a műszaki tartalom-módosítás vonatkozásában megállapítható, hogy a tartalékkeret-felhasználáson túli műszaki tartalommódosítás a b) pontban foglalt ellenérték módosítással közvetlenül összefügg, így megfelel a Kbt. 141. § (3) bek-nek.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A felek rögzítik, hogy a kivitelezés közben felmerült okokból ismételten a szerződés módosítása vált szükségessé, melyet a Magyar Lovassport Szövetség 10.5.2017-én kelt levelében jelezett a Megrendelő felé.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő pótmunkák ellátása vált szükségessé, melyek elszámolására a Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti pótmunkák összértéke 39 462 071 HUF (nettó), melyből tartalékkeret keret terhére 17 956 743 HUF (nettó), illetve továbbá pótmunka terhére 21 505 328 HUF (nettó) kerül teljesítésre.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 547 029 178.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 868 225 996.00 HUF