Supplies - 364117-2021

Submission deadline has been amended by:  412701-2021
19/07/2021    S137

Poland-Warsaw: Software package and information systems

2021/S 137-364117

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Postal address: Nowogrodzka 47a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-695
Country: Poland
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Nauka i rozwój

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup subskrypcji na oprogramowanie pakietu Office 365 lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi

Reference number: 9/21/PN
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup subskrypcji na oprogramowanie pakietu Office 365 lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Zakup subskrypcji na oprogramowanie pakietu Office 365 lub oprogramowania równoważnego wraz z usługami towarzyszącymi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia / Weighting: 25
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, w przypadku dostaw powtarzających się okresowo lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy polegające na dostarczeniu subskrypcji oferowanego oprogramowania dla co najmniej 400 użytkowników każda, z czego jedna z dostaw obejmowała swoim zakresem wdrożenie oferowanego oprogramowania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/07/2021