Supplies - 36423-2022

21/01/2022    S15

Belgium-Melle: Electrical equipment for engines and vehicles

2022/S 015-036423

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
National registration number: 0477.445.084_18950
Postal address: Brusselsesteenweg 199
Town: MELLE
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Postal code: 9090
Country: Belgium
Contact person: Sophie Verlent
E-mail: sophie.verlent@fluvius.be
Telephone: +32 92634640
Internet address(es):
Main address: www.fluvius.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434349
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Laadinfrastructuur en ondersteuning eigen sites

Reference number: Fluvius-FLU20D033-F06_0
II.1.2)Main CPV code
31610000 Electrical equipment for engines and vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Om maximaal te kunnen inspelen op het toenemend aantal plug–in hybride / elektrische voertuigen in het Fluvius wagenpark (leasingvoertuigen van kaderleden, dienstvoertuigen) maar ook voertuigen van eigen personeel en externen, wenst de aanbesteder te voorzien in de nodige laadinfrastructuur op haar 12 sites en 4 campussen alsook in de thuisomgeving (dienstvoertuigen).

Deze laadinfrastructuur zal hoofdzakelijk door eigen personeel gebruikt worden, maar moet ook beschikbaar zijn voor externen.

Zowel de laadinfrastructuur als het laadplatform dienen een optimaal gebruik van de laadinfrastructuur te bewerkstelligen, dit ondermeer door een correct laadgedrag bij de EV – rijder te stimuleren.

Het aankoopdossier betreft de totale ketting, zijnde het leveren, plaatsen, onderhouden en (commercieel) exploiteren van laadinfrastructuur voor de eigen sites van Fluvius, alsook voor de thuislaadinfrastructuur voor dienstvoertuigen.

Onder commercieel exploiteren wordt ondermeer hetvolgende verstaan:

- Het ter beschikking stellen van een laadpas

- De terugbetaling van oplaadbeurten in de thuisomgeving verzorgen

- Het doorrekenen van laadbeurten aan andere MSP's

- Aanbieden van een beheerssysteem

- Rapportering & dashboarding ter beschikking stellen

Een maximale interoperabiliteit wordt vooropgesteld, hiertoe wordt verwacht dat het laadpunt, zowel op de Fluvius sites als in de thuisomgeving, activeerbaar is door laadpassen van verschillende MSP's (Managed Service Providers). De laadpas dient de laadinfrastructuur op de Fluvius sites, de thuisomgeving alsook (semi-) publieke laadinfrastructuur in binnen -en buitenland probleemloos te kunnen activeren. Hiertoe bestaan de nodige overeenkomsten met roamingplatformen.

Binnen Fluvius is er reeds laadinfrastructuur aanwezig, deze wordt mee opgenomen in dit dossier wat betreft het beheer, onderhoud en (commerciële) exploitatie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 1 735 628.98 EUR / Highest offer: 2 043 471.57 EUR taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31610000 Electrical equipment for engines and vehicles
45317000 Other electrical installation work
48211000 Platform interconnectivity software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Description of the procurement:

Het aankoopdossier heeft als voorwerp het voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en betreft de totale ketting zijnde het leveren, plaatsen, onderhouden en (commercieel) exploiteren van de laadinfrastructuur voor de eigen sites van Fluvius, alsook voor de thuislaadinfrastructuur voor dienstvoertuigen.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Integratie / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Bijkomende functionaliteiten / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Innovatie - dossier / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Maatschappelijk Verantwoord ondernemen / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 240-594596
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Unit-T
Town: Mechelen
NUTS code: BE Belgique / België
Country: Belgium
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 735 628.98 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.

Een volledig ingevulde vragenlijst, inclusief de gevraagde bijlagen dient de kandidatuur te vergezellen, de vragenlijst kan via het

e-procurement platform gedownload worden.

De kandidaturen moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die

de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.

Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de

kandidaat. Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn

terug te vinden in de handleiding toegevoegd aan deze publicatie.

Meer informatie kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op

het nummer +32 (0)2 790 52 00.

U kan de bijhorende handleiding terugvinden op e-notification (druk op de link naast kopersprofiel).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022