Services - 36491-2022

21/01/2022    S15

Finland-Kajaani: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-036491

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Loiste Rahoitus Oy
National registration number: 3092201-4
Postal address: PL 5
Town: Kajaani
NUTS code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Postal code: 87101
Country: Finland
Contact person: PTCServices Oy
E-mail: mikko-samuli.kolkkanen@ptcs.fi
Telephone: +358 10226000
Internet address(es):
Main address: https://loisteyhtiot.fi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/kajave?id=379081&tpk=437d3a3e-a986-4f89-bd8f-c3cba0743a54
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/kajave?id=379081&tpk=437d3a3e-a986-4f89-bd8f-c3cba0743a54
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ICT-ulkoistus

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Loiste Rahoitus Oy pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukaiseen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkönä ja Tilaajana toimii Loiste Rahoitus Oy, joka tarjoaa palveluita konserniyhtiöille (Loiste yhtiöt: Loiste Rahoitus Oy, Loiste Oy, Kajave Oy, Loiste Lämpö Oy, Otanmäen Lämpö Oy, Loiste Energia Oy ) sekä yhtiöille Kainuun Voima Oy ja Kajaanin Energiatuotanto Oy, joiden kanssa Tilaajalla on palvelusopimus.

Hankinnan kohteena ovat osallistumispyynnön liitteessä 3 Hankinnan kohde ja muissa liitteissä alustavasti kuvatut ICT-palvelut. Osallistumispyynnön liitteessä 3 Hankinnan kohde ja muissa liitteissä on kuvattu alustavasti myös hankinnan tavoitteita, toimintamallin muutosta, toimittajan palveluita ja osaamisvaatimuksia, hankinnan volyymia, tilaajan yhtiöitä ja vastuunjakoa, hankinnan toiminnallisia kokonaisuuksia, käyttöönottoja, sopimusrakennetta, tilaajan toimintaympäristöä sekä mahdollisia muutoksia ja lisähankintoja.

Lopullinen kohteen kuvaus määritellään lopulliseen tarjouspyyntöön. Lopullisen tarjouspyynnön mukaisessa sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti mitä palveluita hankintaan sisältyy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Loiste Rahoitus Oy pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki, 1398/2016) mukaiseen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkönä ja Tilaajana toimii Loiste Rahoitus Oy, joka tarjoaa palveluita konserniyhtiöille (Loiste yhtiöt: Loiste Rahoitus Oy, Loiste Oy, Kajave Oy, Loiste Lämpö Oy, Otanmäen Lämpö Oy, Loiste Energia Oy ) sekä yhtiöille Kainuun Voima Oy ja Kajaanin Energiatuotanto Oy, joiden kanssa Tilaajalla on palvelusopimus.

Hankinnan kohteena ovat osallistumispyynnön liitteessä 3 Hankinnan kohde ja muissa liitteissä alustavasti kuvatut ICT-palvelut. Osallistumispyynnön liitteessä 3 Hankinnan kohde ja muissa liitteissä on kuvattu alustavasti myös hankinnan tavoitteita, toimintamallin muutosta, toimittajan palveluita ja osaamisvaatimuksia, hankinnan volyymia, tilaajan yhtiöitä ja vastuunjakoa, hankinnan toiminnallisia kokonaisuuksia, käyttöönottoja, sopimusrakennetta, tilaajan toimintaympäristöä sekä mahdollisia muutoksia ja lisähankintoja.

Hankinnalla on tarkoitus muuttaa tietohallinnon organisointia ja vastuita siten, että Loiste Rahoitukselle jää tietohallintojohtaja (1 henkilö). ICT-asiantuntijat (alustavan suunnitelman mukaan 2 henkilöä) siirtyvät Toimittajan palvelukseen liiketoimintakaupalla. Henkilömäärät perustuvat hankintailmoituksen julkaisuajankohdan tilanteeseen.

Hankinnan kohteena olevien ulkoistettavien tietojärjestelmien ylläpito siirtyy Toimittajalle. Osassa hankinnan kohteen järjestelmissä on voimassa oleva palvelusopimus, joka siirtyy Toimittajalle osana liiketoimintakauppaa. Toimittaja jatkaa ulkoistettavien tietojärjestelmien palveluiden ylläpitoa siten, että palvelut Tilaajalle säilyvät. Samaan aikaan toimittaja kehittää järjestelmiä siten, että palveluiden laatu täyttää asiakkaan vaatimukset ja kustannustehokkuus paranee sopimuksen mukaisen mallin mukaisesti.

Hankinnassa haetaan kokonaisvastuullista Toimittajaa, joka tarjoaa hankinnan kohteena olevat palvelut ja liiketoimintakauppana vastaanottaa siirtyvät henkilöt ja vastaa määriteltyjen siirtyvien sopimuksien toteuttamisesta. Toimittaja tarjoaa Tilaajalle määritellyt palvelut keskitettynä palveluna ”yhden luukun periaatteella” (SPOC, singlepoint-of-contact). Tilaajalla on mahdollisuus käyttää tukipalveluita myös suoraan järjestelmätoimittajilta ohi Toimittajan SPoC-palvelun. Tilaaja voi käyttää ICT-palveluihin myös muita kuin tässä hankinnassa valittavaa kokonaisvastuullista Toimittajaa (esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu sisältäen tietoturvan). Uuden toimintamallin suunnittelussa tavoitteena on paikasta riippumaton joustava, tietoturvallinen arkkitehtuuri. Palveluiden (konesalit, sovellukset, tietovarastot) ja käyttäjien muutokset on pystyttävä toteuttamaan joustavasti.

Lopullinen kohteen kuvaus määritellään lopulliseen tarjouspyyntöön. Lopullisen tarjouspyynnön mukaisessa sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti mitä palveluita hankintaan sisältyy.

Hankinnan kokonaisarvoksi sopimuskaudella on arvioitu 4 000 000 - 6 500 000 euroa (alv. 0%).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Puitesopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta. 3 vuoden määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus voidaan irtisanoa.

Mikäli sopimusta ei irtisanota, päättyy tämä sopimus kuitenkin kahdeksan (8) vuoden jälkeen sopimuksen allekirjoituksesta. Puitesopimuksen irtisanominen ei vaikuta puitesopimuksen perusteella tehtyjen sopimusten voimassaoloon. Puitesopimuksen perusteella tehtyihin sopimuksiin sovelletaan puitesopimuksen ehtoja puitesopimuksen päättymisestä huolimatta.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vaatimukset määritelty ESPD-lomakkeella.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Katso liitteenä olevat sopimusluonnokset.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022