Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 364989-2021

Submission deadline has been amended by:  429576-2021
19/07/2021    S137

Lietuva-Vilnius: Programų rinkinių kūrimo paslaugos

2021/S 137-364989

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188710638
Adresas: J. Basanavičiaus g. 36
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: LT-03109
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Antanas Narbutas
El. paštas: antanas.narbutas@lra.lt
Telefonas: +370 52329653
Faksas: +370 52329609
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lakd.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4495
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=574264
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=574264&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Automobilių keliai

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos sukūrimo paslaugos

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72212422 Programų rinkinių kūrimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės:

a) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugą;

b) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio priežiūros paslaugas;

c) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio modifikavimo paslaugas.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48517000 Informacinių technologijų programinės įrangos paketai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

LIETUVOS RESPUBLIKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės:

a) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslaugą;

b) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio priežiūros paslaugas;

c) suteikti Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio modifikavimo paslaugas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektrinio transporto infrastruktūros registracijos modulio sukūrimo ir įdiegimo paslauga yra transporto sektoriaus projekto „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas (IDACS)“ sudėtinė dalis. Minėtas projektas finansuojamas Europos Sąjungos paramos (Europos infrastruktūros tinklų priemonės) lėšomis.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma, kuri prieinama adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web

Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti pirkimo dokumentų 5 priede.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Paslaugos teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti konkurso sąlygas atitinkančią sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją, draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą arba paslaugos tiekėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas užsakovo banko sąskaitoje. Paslaugų teikėjas, nesilaikęs sutartyje ir (arba) techninėje specifikacijoje nustatytų sistemos sukūrimo ar kreipinių sprendimo terminų, įsipareigoja sumokėti užsakovui delspinigius ir (arba) baudą. Užsakovas gali išskaičiuoti delspinigių ir (arba) baudos sumą iš paslaugų teikėjui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Delspinigių ir (arba) baudos dydis nustatomas priklausomai nuo teikiamų paslaugų ir nustatytų terminų ir yra aprašytas konkurso sąlygų 8 priedo 9.2 punkte.

Atsiskaitymo už paslaugas sąlygos pateiktos pirkimo dokumentuose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 23/08/2021
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/08/2021
Vietos laikas: 14:45
Vieta:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais. Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Sutartyje bus numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė.

PVM sąskaitos faktūros vykdant sutartį turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/07/2021