Services - 36549-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Brno: Energy and related services

2022/S 015-036549

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: EG.D, a.s.
National registration number: 28085400
Postal address: Lidická 1873/36
Town: Brno
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 60200
Country: Czechia
Contact person: Ing. Blanka Horčičková
E-mail: blanka.horcickova@egd.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.egd.cz
Address of the buyer profile: https://ezak.eon.cz
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kontrola připojení odběrů elektrické energie a zemního plynu k distribuční síti

II.1.2)Main CPV code
71314000 Energy and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na čtyři části, a jejím formálním účelem je uzavření čtyř samostatných rámcových smluv na zajištění služeb spočívajících v zajištění kontrolních činností a souvisejících služeb pro účely odhalovaní neoprávněných odběrů na DS zadavatele pro každý ze čtyř regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 524 265.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Region 1_RCDs České Budějovice, RCDs Písek, RCDs Tábor a RCDs Jindřichův Hradec

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000 Energy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Česká republika

II.2.4)Description of the procurement:

Provádění kontrol míst připojení odběru nebo dodávky elektrické energie (OEE) a míst připojení odběru nebo dodávky zemního plynu (OZP) k distribuční síti společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dále kontroly správnosti zapojení měření odběru nebo dodávky energií, a činnosti související s uvedením odběrného místa do stavu odpovídající uzavřené smlouvě o distribuci (odebírá, přerušen). Dále činnosti vedoucí k odhalení neoprávněného odběru elektřiny z elektrizační soustavy ve smyslu §51 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněný odběr elektřiny“) a neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy ve smyslu §52 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněná dodávka elektřiny“) a také neoprávněného odběru plynu ve smyslu §74 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněný odběr plynu“).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Region 3_RCDs Znojmo, RCDs Hodonín a RCDs Otrokovice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000 Energy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Česká republika

II.2.4)Description of the procurement:

Provádění kontrol míst připojení odběru nebo dodávky elektrické energie (OEE) a míst připojení odběru nebo dodávky zemního plynu (OZP) k distribuční síti společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dále kontroly správnosti zapojení měření odběru nebo dodávky energií, a činnosti související s uvedením odběrného místa do stavu odpovídající uzavřené smlouvě o distribuci (odebírá, přerušen). Dále činnosti vedoucí k odhalení neoprávněného odběru elektřiny z elektrizační soustavy ve smyslu §51 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněný odběr elektřiny“) a neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy ve smyslu §52 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněná dodávka elektřiny“) a také neoprávněného odběru plynu ve smyslu §74 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněný odběr plynu“).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Region 4_RCDs Prostějov a OPDs Brno_východ

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000 Energy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Česká republika

II.2.4)Description of the procurement:

Provádění kontrol míst připojení odběru nebo dodávky elektrické energie (OEE) a míst připojení odběru nebo dodávky zemního plynu (OZP) k distribuční síti společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, dále kontroly správnosti zapojení měření odběru nebo dodávky energií, a činnosti související s uvedením odběrného místa do stavu odpovídající uzavřené smlouvě o distribuci (odebírá, přerušen). Dále činnosti vedoucí k odhalení neoprávněného odběru elektřiny z elektrizační soustavy ve smyslu §51 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněný odběr elektřiny“) a neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy ve smyslu §52 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněná dodávka elektřiny“) a také neoprávněného odběru plynu ve smyslu §74 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Neoprávněný odběr plynu“).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 194-350660
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Region 1_RCDs České Budějovice, RCDs Písek, RCDs Tábor a RCDs Jindřichův Hradec

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NTL Forensics a.s.
National registration number: 27771831
Postal address: Pod pekárnami 161/7, Vysočany
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 19000
Country: Czechia
Internet address: http://www.ntlforensics.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 178 201.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Region 3_RCDs Znojmo, RCDs Hodonín a RCDs Otrokovice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NTL Forensics a.s.
National registration number: 27771831
Postal address: Pod pekárnami 161/7, Vysočany
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 19000
Country: Czechia
Internet address: http://www.ntlforensics.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 928 957.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Region 4_RCDs Prostějov a OPDs Brno_východ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NTL Forensics a.s.
National registration number: 27771831
Postal address: Pod Pekárnami 161/7
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 19000
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 417 107.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o souhrnné oznámení dle §137 z.134/2016Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření dílčích odvolávek/objednávek na základě rámcové dohody na KONTROLU PŘIPOJENÍ ODBĚRŮ EL. ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU K DISTR. SÍTI za uplynulé kalendářní čtvrtletí. V Oddílu V.2.4. je uveden souhrn zadaných dílčích odvolávek/objednávek za kalendářní čtvrtletí pro uvedený region.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/01/2022