Services - 36552-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Göteborg: Utveckling av programvara

2022/S 015-036552

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Spårvägar AB
Nationellt registreringsnummer: 556353-3412
Postadress: Box 424
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 40126
Land: Sverige
Kontaktperson: Johanna Albihn
E-post: johanna.albihn@sparvagen.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://goteborgssparvagar.se/
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utveckling och förvaltning av Business Intelligence plattform (BI)

Referensnummer: 545-21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72262000 Utveckling av programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förvaltning och utveckling av Business Intelligence plattform (BI) baserat på Microsoft plattform. Utveckling av beslutsstöd för analys/visualisering (Power BI)

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72222000 Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik
72224000 Konsulttjänster för projektledning
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
72250000 System- och stödtjänster
72267100 Underhåll av IT-programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Förvaltning och utveckling av Business Intelligence plattform (BI) baserat på Microsoft plattform. Utveckling av beslutsstöd för analys/visualisering (Power BI)

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 119-316367
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Förändrat behov.

Mercell annons: https://opic.com/id/afyhhnfcjp

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/01/2022