Services - 365562-2020

04/08/2020    S149

Lithuania-Vilnius: Programming services of systems and user software

2020/S 149-365562

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos statistikos departamentas
National registration number: 188600177
Postal address: Gedimino pr. 29
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01500
Country: Lithuania
Contact person: Violeta Šalnienė
E-mail: Violeta.Salniene@stat.gov.lt
Telephone: +370 52364931
Internet address(es):
Main address: http://www.stat.gov.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4656
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=527691
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=527691&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Statistika

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimas (II etapas)

II.1.2)Main CPV code
72211000 Programming services of systems and user software
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimo (II etapas) paslaugos apima verslo statistinių ataskaitų rengimo standartizavimą, verslo statistinių duomenų surinkimo procesų modernizavimą, juos pritaikant naudoti statistinių duomenų ir metaduomenų saugykloje tvarkomus duomenis, verslo statistinių ataskaitų pildymo funkcijų modernizavimą, pritaikant jas tarptautiniams standartams ir panaudojant saugias šiuolaikines technologijas ir kokybės rodiklių bei ataskaitų tvarkymą.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 584 297.52 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72211000 Programming services of systems and user software
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Lietuvos statistikos departamentas.

II.2.4)Description of the procurement:

Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimo (II etapas) paslaugos apima verslo statistinių ataskaitų rengimo standartizavimą, verslo statistinių duomenų surinkimo procesų modernizavimą, juos pritaikant naudoti statistinių duomenų ir metaduomenų saugykloje tvarkomus duomenis, verslo statistinių ataskaitų pildymo funkcijų modernizavimą, pritaikant jas tarptautiniams standartams ir panaudojant saugias šiuolaikines technologijas ir kokybės rodiklių bei ataskaitų tvarkymą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 584 297.52 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – bauda, avanso grąžinimo užtikrinimo garantija ar laidavimas. Už faktiškai, tinkamai laiku ir kokybiškai suteiktas paslaugas užsakovas įsipareigoja sumokėti paslaugų teikėjui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto abiejų šalių pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos į paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą. Mokėjimai bus atliekami dalimis (etapais). Detalesnė informacija apie pirkimo sutarties užtikrinimo būdus, tvarką ir mokėjimo sąlygas bei tvarką nurodyta pirkimo dokumentuose.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/09/2020
Local time: 10:45
Place:

Lietuvos statistikos departamentas, Gedimino pr. 29, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/07/2020