Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 365572-2021

19/07/2021    S137

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2021/S 137-365572

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Roland
E-mail: roland.barta@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17957440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampány - ITM 2021

Hivatkozási szám: EKR000551272021
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampány - ITM 2021

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

„„Tisztítsuk meg az Országot!” kampányhoz kapcsolódó kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 90 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó kilencvenmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 27 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó huszonhétmillió + általános forgalmi adó opció. Technológiai Minisztérium részére”

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/02/2021
Befejezés: 31/05/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 045-106904

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampány - ITM 2021

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 90 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2021.5.27.

V.2.4) pontban az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóval összhangban összesített szerződéses érték került feltüntetésre, a VII. szakaszban pedig az egyedi megkötött szerződés adatai, az eredeti Keretszerződés értéke, annak ellenértéke nem módosul

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampányhoz kapcsolódó kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 90 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó kilencvenmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 27 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó huszonhétmillió + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/02/2021
Befejezés: 31/05/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 90 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media, Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: 24670827-2-44
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 22715544-2-41
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Keretszerződés 4.1. pontja alapján a Felek rögzítették, hogy a Keretszerződés a Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021. május 31-ig terjedő határozott időtartamra jött létre.

A Projektfeladatok ellátása a kialakult világjárvány okozta helyzet miatt, az egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében a szükséges megelőző óvintézkedések mellett történik, amely miatt a Projekt I. ütemében végrehajtandó intézkedések az 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat szerint előírt 2021. április 30-i határidőre előre láthatólag maradéktalanul nem végezhetőek el (a Korm. határozat módosítása folyamatban van), ezért szükséges a Projekt I. Ütemének és a Keretszerződés időbeli hatályának módosítása.

A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet (hatályos 2021. február 22. napjától) meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig, amely alapján mindennemű rendezvény megtartása (jelenleg 2021. május 23-ig) tilos.

A Vállalkozó a Keretszerződés 4. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott feladatait a rendezvénytilalom miatt nem tudja határidőre teljesíteni, ezért a Keretszerződés időbeli hatályának módosítása szükséges. A Vállalkozó részére előírt 2021. április 30-i teljesítési határidőt 3 hónappal szükséges meghosszabbítani összhangban a világjárvány és a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedésekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartammal.

Megrendelő számára nem volt előrelátható, hogy egy, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány több hullámban, a rendkívüli intézkedések súlyosságával befolyásolni fogja a rendezvények megtartását.

A fentiek következtében a Keretszerződés teljesítési határidejének, időtartamának - a Felek által kellő gondossággal eljárva sem előre látható okból történő - módosítása szükséges a Keretszerződés 13.1. pontja alapján az alábbiak szerint.

III. A Keretszerződés módosításának tárgya

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés 4.1-4.2 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (módosítás kiemelve):

„4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az azt utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződés 4. számú mellékletében meghatározott feladatait legkésőbb 2021. július 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2021. augusztus 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kertszerződés-módosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nincs akadálya, tekintettel arra, hogy

— a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont ca) alpontja szerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, miszerint

I. a Keretszerződés mindkét fél által történő aláírását (2021. február 18.) követően 2021. február 22. napján hatályba lépett a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet;

II. a Keretszerződés teljesítési időtartamát, a Keretszerződés véghatáridejének előre nem látható ok miatti meghosszabbodása: 2021. május 23. napjáig tartó országos rendezvényszervezési és gyülekezési tilalom;

— a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cb) alpontja szerint a módosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét (a Keretszerződés nem egészül ki annak jellegétől eltérő feladattal),

— a módosítás nem érinti a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cc) alpontját, figyelemmel arra, hogy az eredeti Keretszerződés értéke, annak ellenértéke nem módosul.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 90 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 90 000 000.00 HUF