Szolgáltatások - 365572-2021

19/07/2021    S137

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2021/S 137-365572

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Roland
E-mail: roland.barta@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17957440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampány - ITM 2021

Hivatkozási szám: EKR000551272021
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampány - ITM 2021

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

„„Tisztítsuk meg az Országot!” kampányhoz kapcsolódó kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 90 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó kilencvenmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 27 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó huszonhétmillió + általános forgalmi adó opció. Technológiai Minisztérium részére”

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/02/2021
Befejezés: 31/05/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 045-106904

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampány - ITM 2021

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
18/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 90 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2021.5.27.

V.2.4) pontban az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóval összhangban összesített szerződéses érték került feltüntetésre, a VII. szakaszban pedig az egyedi megkötött szerződés adatai, az eredeti Keretszerződés értéke, annak ellenértéke nem módosul

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Tisztítsuk meg az Országot!” kampányhoz kapcsolódó kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása az Innovációs és Technológiai Minisztérium részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 90 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó kilencvenmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 27 000 000 Ft + Áfa, azaz nettó huszonhétmillió + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 18/02/2021
Befejezés: 31/05/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 90 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media, Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: 24670827-2-44
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 22715544-2-41
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Keretszerződés 4.1. pontja alapján a Felek rögzítették, hogy a Keretszerződés a Keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2021. május 31-ig terjedő határozott időtartamra jött létre.

A Projektfeladatok ellátása a kialakult világjárvány okozta helyzet miatt, az egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében a szükséges megelőző óvintézkedések mellett történik, amely miatt a Projekt I. ütemében végrehajtandó intézkedések az 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat szerint előírt 2021. április 30-i határidőre előre láthatólag maradéktalanul nem végezhetőek el (a Korm. határozat módosítása folyamatban van), ezért szükséges a Projekt I. Ütemének és a Keretszerződés időbeli hatályának módosítása.

A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet (hatályos 2021. február 22. napjától) meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig, amely alapján mindennemű rendezvény megtartása (jelenleg 2021. május 23-ig) tilos.

A Vállalkozó a Keretszerződés 4. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott feladatait a rendezvénytilalom miatt nem tudja határidőre teljesíteni, ezért a Keretszerződés időbeli hatályának módosítása szükséges. A Vállalkozó részére előírt 2021. április 30-i teljesítési határidőt 3 hónappal szükséges meghosszabbítani összhangban a világjárvány és a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedésekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartammal.

Megrendelő számára nem volt előrelátható, hogy egy, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány több hullámban, a rendkívüli intézkedések súlyosságával befolyásolni fogja a rendezvények megtartását.

A fentiek következtében a Keretszerződés teljesítési határidejének, időtartamának - a Felek által kellő gondossággal eljárva sem előre látható okból történő - módosítása szükséges a Keretszerződés 13.1. pontja alapján az alábbiak szerint.

III. A Keretszerződés módosításának tárgya

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés 4.1-4.2 pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (módosítás kiemelve):

„4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az azt utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződés 4. számú mellékletében meghatározott feladatait legkésőbb 2021. július 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2021. augusztus 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kertszerződés-módosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján nincs akadálya, tekintettel arra, hogy

— a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont ca) alpontja szerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, miszerint

I. a Keretszerződés mindkét fél által történő aláírását (2021. február 18.) követően 2021. február 22. napján hatályba lépett a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet;

II. a Keretszerződés teljesítési időtartamát, a Keretszerződés véghatáridejének előre nem látható ok miatti meghosszabbodása: 2021. május 23. napjáig tartó országos rendezvényszervezési és gyülekezési tilalom;

— a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cb) alpontja szerint a módosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét (a Keretszerződés nem egészül ki annak jellegétől eltérő feladattal),

— a módosítás nem érinti a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pont cc) alpontját, figyelemmel arra, hogy az eredeti Keretszerződés értéke, annak ellenértéke nem módosul.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 90 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 90 000 000.00 HUF