Árubeszerzések - 36571-2020

24/01/2020    S17

Magyarország-Budapest: Oktatási berendezések

2020/S 017-036571

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 249-617600)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13625214
Postai cím: Alkotás út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Gábor
E-mail: papp.gabor@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika

Hivatkozási szám: EKR001481042019
II.1.2)Fő CPV-kód
39162000 Oktatási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 249-617600

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

A Kbt. 140. § (9) bek. alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M/2. A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalm. minimumkövetelmény pontos megjelölésével együtt -, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1a) bek. és a 21/A §-ban foglaltakra.

M.1/ Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett:

M/1.1. minim.1 db referenciával, amely az alábbi kritériumoknak megfelel:

— a projekt része min. 1db min. 180 fő befogadására képes min. 2 teremrészből összenyitható nagyelőadó/auditórium teljes körű AV technikai kialakítása (hangosítás, vetítés),

— a projekt része min. 1 db videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljes körű AV technikai kialakítása,

— a projekt része a megajánlott AV tanterem menedzsment rendszer.

Legalább 3 szerzd. igazolható AT által.

M/1.2. Minimum 1db legalább 8nm-es beltéri prezentációs LED fal installációs referenciával;

M/1.3. Legalább 1db, minim. 10,75 TFlops számítási kapacit. hálózati kiszolgáló számítógép(ek) és minim. 40TB nettó kapacitású hálózati, informatikai adattároló(k), szállítását, üzembe helyezését és rendszerintegrációját megvalósító, szerződésszerűen teljesített referenciával

Egy referenciával több alkalmassági részkövetelménynek (M.1.1-3.) is meg lehet felelni.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

M/2.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt

A)legalább 1 fő projekt menedzser minim. 5 év audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal, mely legalább 1db oktatástechnológiai projekt (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer) komplett megvalósítását tartalmazza

B)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott oktatástechnológiai vezérlő rendszer megoldás gyártói minősítésével és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

C)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott videomenedzsment és streaming megoldás gyártói minősítésével, és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

D)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott hálózati kiszolgáló számítógépek, illetve a hálózati informatikai adattároló(k)gyártójának szakirányú minősítésével és minim. 3 év az hálózati kiszolgáló számítógépes-, ill. hálózati informatikai adattároló rendszerek megvalósításában szerzett szakm. tapasztalattal rendelk.

1 szakember több pozícióra is bemutatható.

Helyesen:

A Kbt. 140. § (9) bek. alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M/2. A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalm. minimumkövetelmény pontos megjelölésével együtt –, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1a) bek. és a 21/A §-ban foglaltakra.

M.1/ Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hó.) belül megkezdett:

M/1.1. minim.1 db referenc., amely az alábbi kritériumoknak megfelel:

— a projekt része min. 1db min. 180 fő befogadására képes min. 2 teremrészből összenyitható nagyelőadó/auditórium teljes körű AV technikai kialakítása (hangosítás, vetítés),

— a projekt része min. 1 db videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljes körű AV technikai kialakítása,

— a projekt része a megajánlott AV tanterem menedzsment rendszer.

1db referenc legfelj. 3 szerzd. igazolható AT által.

M/1.2. Minimum 1db legalább 8nm-es beltéri prezentációs LED fal installációs referenciával

M/1.3. Legalább 1db, minim. 10,75 TFlops számítási kapacit. hálózati kiszolgáló számítógép(ek) és minim. 40TB nettó kapacitású hálózati, informatikai adattároló(k), szállítását, üzembe helyezését és rendszerintegrációját megvalósító, szerződésszerűen teljesített referenciával

Egy referenciával több alkalmassági részkövetelménynek (M.1.1-3.) is meg lehet felelni

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

M/2.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt

A)legalább 1 fő projekt menedzser minim. 5 év audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal, mely legalább 1db oktatástechnológiai projekt (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer) komplett megvalósítását tartalmazza

B)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott oktatástechnológiai vezérlő rendszer megoldás gyártói minősítésével és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

C)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott videomenedzsment és streaming megoldás gyártói minősítésével, és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

D)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott hálózati kiszolgáló számítógépek, illetve a hálózati informatikai adattároló(k)gyártójának szakirányú minősítésével és minim. 3 év az hálózati kiszolgáló számítógépes-, ill. hálózati informatikai adattároló rendszerek megvalósításában szerzett szakm. tapasztalattal rendelk.

1 szakember több pozícióra is bemutatható.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 23/01/2020
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 07/02/2020
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 23/01/2020
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 07/02/2020
Helyi idő: 15:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a felhívást a IV.2.2) pont "Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje.", illetve IV.2.7) pont "Bontás dátuma", valamint a III.2.1) "Az alkalmasság minimum követelménye(i)" tekintetében kívánja módosítani.

Emellett további módosított közbeszerzési dokumentumok kerültek feltöltésre.