Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 365873-2017

19/09/2017    S179

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2017/S 179-365873

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc u. 1-3., Hrsz.: 168207.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő BOZSIK STADION kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:

Beépítési paraméterek.

Telek területe: 70 111,00 m2.

Beépített alapterület: 8 208,00 m2.

Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2.

Bruttó szintterület: 14 136 m2.

Építménymagasság: 14,60 m.

Kialakított zöldfelület: 23 244 m2.

Burkolt terület: 30 463 m2.

Ebből:

Térkőburkolat: 23 725 m2.

Beton gyeprács: 5 827 m2.

Murva: 992 m2.

Játéktér területe: 10 032 m2.

Telken biztosított parkolószám: 537-20 %=438db.

Előregyártott vasbeton elemek: 1 300 db.

Acélszerkezet: 670 tonna.

Monolit vasbeton szerkezet: 2 700 m3.

Beruházás rövid ismertetése:

A létesítmény funkciója:

A stadion min. 8 000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport – technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.

A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Építésszervezési terv / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Gépszükségleti terv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Munkaerőterv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a kivitelezési munka során / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontokhoz:

1. Ajánlati ár – nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (nettó Ft) súlyszám: 50.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 251-462519
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

— A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdésére, mivel a benyújtott árajánlatok meghaladják a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt, az ajánlatok bontása előtt ismertetett – rendelkezésre álló nettó 4 983 925 340 HUF (5 % tartalékkerettel) összegű anyagi fedezetet.

— Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1). Penta Industry Kft., 1148 Budapest, Kerepesi út 52. III. em., adószám: 23199493-2-42.

2). Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26., adószám: 12073601-2-13 és West Hungária Bau Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám 11469830-2-44 – közös ajánlattevők.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2017