Services - 36602-2022

21/01/2022    S15

Romania-Cluj-Napoca: Software configuration services

2022/S 015-036602

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
National registration number: RO14476722
Postal address: Strada: Măcelaru Ilie, nr. 28A
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400380
Country: Romania
Contact person: IOANA MIHAIELA OLTEAN
E-mail: mariana.corneanu@distributie-energie.ro
Telephone: +40 0264205435
Fax: +40 0264205998
Internet address(es):
Main address: www.edtn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER]

Reference number: 14476722/2021/ICT-1
II.1.2)Main CPV code
72265000 Software configuration services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER] presupune implementarea sistemului SAP consolidat (inclusiv cu activarea functionalitatilor AMI) pe o noua platforma hardware cu migrarea datelor sistemelor SAP existente in noul SAP consolidat si implementarea unei aplicatii unice de tip MMR si OS (Manual Meter Reading), conform Caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Clauza suspensiva

Obiectul 3 al Caietului de sarcini pentru Lot 1 - “Implementare functionalitati SAP AMI si modificare SAP IS-U” din cadrul proiectului “Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER]” este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că implementarea acestuia este conditionata de aprobarea finantarii din fonduri europene de catre Autoritatea de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) si semnarea contractelor de finantare aferente celor trei proiecte depuse, pentru cei trei Solicitanti (DEER TN, DEER TS, DEER MN).

În cazul în care, indiferent de motive, fondurile europene nu vor fi alocate, pe o perioada de 9 luni de la data aprobarii raportului procedurii, Obiectul 3 din Caietul de sarcini pentru Lot 1 al procedurii de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (1) lit.c) din Legea 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, implementarea Obiectului 3 al Caietului de sarcini pentru Lot 1 din contractul de achiziție publică devine caducă.

Ofertantul înțelege că Entitatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării Obiectului 3 din Caietul de sarcini pentru Lot 1 al procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Entitatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertantul acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 9 luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, Obiectul 3 din Caietul de sarcini pentru Lot 1 al procedurii de atribuire este anulat.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 17 253 772.79 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 - Implementare aplicatie unica de tip gestiune MMR si OS ( Manual Meter Reading )

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72240000 Systems analysis and programming services
48000000 Software package and information systems
72230000 Custom software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

DEER S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER] - Implementare aplicatie unica de tip gestiune MMR si OS (Manual Meter Reading), conform Caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: P1_teh(n) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: P2_teh(n) / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 - Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER]

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72265000 Software configuration services
48000000 Software package and information systems
48820000 Servers
72230000 Custom software development services
72240000 Systems analysis and programming services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

DEER S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER] - Implementarea sistemului SAP consolidat (inclusiv cu activarea functionalitatilor AMI) pe o noua platforma hardware cu migrarea datelor sistemelor SAP existente in noul SAP consolidat, conform Caietului de sarcini

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: P2_teh(n) / Weighting: 25
Quality criterion - Name: P1_teh(n) / Weighting: 35
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-414770
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28807
Lot No: 2
Title:

LOT 2 - Implementare aplicatie unica de tip gestiune MMR si OS ( Manual Meter Reading )

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: WING COMPUTER GROUP
National registration number: RO15135014
Postal address: Strada Blândeşti, Nr. 24C, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 042077
Country: Romania
E-mail: sales@wing.ro
Telephone: +40 213344110
Fax: +40 213344111
Internet address: www.wing.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 250 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 250 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 28806
Lot No: 1
Title:

LOT 1 - Modernizare si consolidare infrastructura hardware si software sistem SAP [SAP-DEER]

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 1
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERNST & YOUNG S.R.L.
National registration number: RO 1551105
Postal address: Strada Mihalache Ion, Nr. 15/17
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011171
Country: Romania
E-mail: alexandra.rusu@ro.ey.com
Telephone: +40 214024000
Fax: +40 213107193
Internet address: www.ey.com
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ERNST AND YOUNG Business Advisory Solutions
National registration number: EL 094428065
Postal address: Strada Cheimarras, Nr. 8B
Town: NA
NUTS code: EL30 Aττική / Attiki
Country: Greece
E-mail: Despoina.Moschona@gr.ey.com
Telephone: +30 2106171871
Internet address: www.ey.com
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EY Ford Rhodes
National registration number: 1452191-1
Postal address: Strada Prog Plaza, Beaumont Rd, Nr. 601-603
Town: NA
NUTS code: PK Pakistan
Country: Pakistan
E-mail: Ali.Qamar@pk.ey.com
Telephone: +92 111113937
Internet address: https://www.ey.com
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Computer Sharing Bucuresti
National registration number: RO 5491375
Postal address: Strada Calea Grivitei , Nr. 6, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010731
Country: Romania
E-mail: contact@csb.ro
Telephone: +40 212127521
Fax: +40 213123043
Internet address: www.csb.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 003 772.79 RON
Total value of the contract/lot: 16 003 772.79 RON
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022