Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 366149-2021

20/07/2021    S138

Magyarország-Veszprém: Építési munkák

2021/S 138-366149

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Durmics Zsuzsanna
E-mail: zsdurmics@gov.veszprem.hu
Telefon: +36 88549124
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://veszprem.hu/
A felhasználói oldal címe: https://veszprem.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Veszprém-Petőfi Színház komplex felújítása I. ütem

Hivatkozási szám: EKR001315862020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése - I. ütem

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 2., valamint Óvári Ferenc út 1. szám alatti, 112. helyrajzi számú

Ingatlanon lévő két épület átalakítása. Az Óvári Ferenc út 1. alatti házat eredeti rendeltetése megszűnte óta többféle célra használták, alkalmi rendezvényeket leszámítva kihasználatlan. A csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. A tervezett állapot szerint tömege nem változik. A homlokzati nyílásrenden csak az udvari oldalon, két ajtónyílás át- illetve kialakítása változtat. A tervezett állapot szerint az utca szintet főként a marketing és az utcai oldalon az értékesítés (jegyiroda) terei foglalják el. Az emeletre próbaterem kerül a középfőfal részleges kiváltásával. A két összenyitott traktus a színház színpadához hasonló méretű próbateret alkot. A Szeglethy utca felőli épületfejben gazdasági irodák elhelyezkednek el.

Az épület hasznos alapterülete: 876 m2

A Szeglethy György utca 2. kétszintes épülete régóta használatlan. A csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. Az épületnek a telekhatáron álló, szerkezeti kárai miatt megtartásra érdemtelen hátsó szárnya elbontandó. Helyére hasonló szélességben egy rövidebb, nyeregtetős kétszintes szárny kerül. Az új szárnyban, a bővítésben alul a gépészet, felül a jelmezraktár helyezkedik el. Az udvari oldali homlokzat módosul új bejáratok és egy előtető okán, másrészt az utólagos falszigetelés egyszerűsítő hatására. Az alsó, udvari szinten karbantartó műhely és szociális helyiségek, az emeleten a jelmezkészítés műhelyei és irodák kialakítása tervezett. A jelmezek mozgatására színháztechnikus kiviteli terve szerint emelő berendezés készül.

Bővítés hasznos alapterülete: 165,60 m2

Az épület hasznos alapterülete (új épületrésszel együttesen): 552,70 m2

Belső festés készítése: 4493 m2

Hideg és meleg padló- és falburkolatok: 1531 m2

Hőleadó egységek beépítése (radiátor, fan-coil): 59 db

Vezetékek, kábelek beépítése (épületen belüli, védőcsövezésben vezetett minden kábeltípusra értendő): 46 205 m

Külső és belső nyílászáró gyártása és beépítése: 146 db

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 4/B. szám alatti 121. helyrajzi számú ingatlanon található épületek bontása, támfal építése, valamint ezzel összefüggésben parkoló kialakítása.

A Színház alkalmazottai számára új, 26 férőhelyes (melyből 1 db akadálymentes) felszíni parkoló létesítése válik szükségessé a Színház jövőbeni felújítása érdekében, amely a Szeglethy György utca

4/B. szám alatti volt irodaépületek bontásával, és oldalt a Padányi Márton iskola felé (hrsz:123/2) valamint a mozi utáni Óvári Ferenc u 5. 114 hrsz-ú telek felé, a telekhatáron támfal építésével valósítandó meg.

Telek területe: 1222 m2

Jelenlegi beépítettség: 567 m2 (zártsorú)

Tervezett zöldfelület: 328,26 m2

Tervezett burkolt felületek - támfalakkal: 893,74 m2

A beruházáson belül bontandó épületek/épületrészek összes hasznos alapterülete a teljes projektre vetítve: 1029,73 m2

További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 569 027 365.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45262620 Támfalak
45262700 Épületátalakítási munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 2., valamint Óvári Ferenc út 1. szám alatti, 112. helyrajzi számú ingatlan és 8200 Veszprém, Szeglethy György utca 4/B. szám alatti 121. helyrajzi számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése - I. ütem

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 2., valamint Óvári Ferenc út 1. szám alatti, 112. helyrajzi számú ingatlanon lévő két épület átalakítása.

Az Óvári Ferenc út 1. alatti házat eredeti rendeltetése megszűnte óta többféle célra használták, alkalmi rendezvényeket leszámítva kihasználatlan. A csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. A tervezett állapot szerint tömege nem változik. A homlokzati nyílásrenden csak az udvari oldalon, két ajtónyílás át- illetve kialakítása változtat. A tervezett állapot szerint az utca szintet főként a marketing és az utcai oldalon az értékesítés (jegyiroda) terei foglalják el. Az emeletre próbaterem kerül a középfőfal részleges kiváltásával. A két összenyitott traktus a színház színpadához hasonló méretű próbateret alkot. A Szeglethy utca felőli épületfejben gazdasági irodák elhelyezkednek el.

Az épület hasznos alapterülete: 876 m2

A Szeglethy György utca 2. kétszintes épülete régóta használatlan. A csapadékvíz és a talajnedvesség is komoly károkat okozott. Az épületnek a telekhatáron álló, szerkezeti kárai miatt megtartásra érdemtelen hátsó szárnya elbontandó. Helyére hasonló szélességben egy rövidebb, nyeregtetős kétszintes szárny kerül. Az új szárnyban, a bővítésben alul a gépészet, felül a jelmezraktár helyezkedik el. Az udvari oldali homlokzat módosul új bejáratok és egy előtető okán, másrészt az utólagos falszigetelés egyszerűsítő hatására. Az alsó, udvari szinten karbantartó műhely és szociális helyiségek, az emeleten a jelmezkészítés műhelyei és irodák kialakítása tervezett. A jelmezek mozgatására színháztechnikus kiviteli terve szerint emelő berendezés készül.

Bővítés hasznos alapterülete: 165,60 m2

Az épület hasznos alapterülete (új épületrésszel együttesen): 552,70 m2

Belső festés készítése: 4493 m2

Hideg és meleg padló- és falburkolatok: 1531 m2

Hőleadó egységek beépítése (radiátor, fan-coil): 59 db

Vezetékek, kábelek beépítése (épületen belüli, védőcsövezésben vezetett minden kábeltípusra értendő): 46 205 m

Külső és belső nyílászáró gyártása és beépítése: 146 db

8200 Veszprém, Szeglethy György utca 4/B. szám alatti 121. helyrajzi számú ingatlanon található épületek bontása, támfal építése, valamint ezzel összefüggésben parkoló kialakítása.

A Színház alkalmazottai számára új, 26 férőhelyes (melyből 1 db akadálymentes) felszíni parkoló létesítése válik szükségessé a Színház jövőbeni felújítása érdekében, amely a Szeglethy György utca 4/B. szám alatti volt irodaépületek bontásával, és oldalt a Padányi Márton iskola felé (hrsz:123/2) valamint a mozi utáni Óvári Ferenc u 5. 114 hrsz-ú telek felé, a telekhatáron támfal építésével valósítandó meg.

Telek területe: 1222 m2

Jelenlegi beépítettség: 567 m2 (zártsorú)

Tervezett zöldfelület: 328,26 m2

Tervezett burkolt felületek - támfalakkal: 893,74 m2

A beruházáson belül bontandó épületek/épületrészek összes hasznos alapterülete a teljes projektre vetítve: 1029,73 m2

További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv kidolgozottsága / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.14) További információ:

II.2.5) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 013-026578
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Veszprém-Petőfi Színház komplex felújítása I. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Fax: +36 884406278
Internetcím: http://www.vemevszer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 525 170 839.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 569 027 365.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Különböző építészeti munkák, villamos szakági munkák, gépész szakági munkák, őrzés, állványozási munkák, takarítás,

Gépészeti munkák villamos szakági munkák, nyílászáró gyártás és telepítés, bádogozás, kőműves munkák, szerkezetépítés,

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Beérkezett ajánlatok:

1)

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros Utca 13.; adószám: 14300327244) és VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér Utca 11. adószám: 10578863219)

2)

"SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi Út 8.

Adószáma: 12656189219

3)

WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park Huber Utca 1

Adószáma: 11469830244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2021