Services - 36638-2022

21/01/2022    S15

Romania-Craiova: Software-related services

2022/S 015-036638

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
National registration number: 14491102
Postal address: Strada: CALEA SEVERINULUI NR 97 PARTER, ET 2, 3, 4, nr. 97
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200769
Country: Romania
Contact person: Mihaela Ilie
E-mail: viorel.catana@cez.ro
Telephone: +40 731590348
Fax: +40 372523810
Internet address(es):
Main address: www.distributieoltenia.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

IMPLEMENTARE SISTEM AVANSAT DE MANAGEMENT AL DISTRIBUȚIEI (ADMS)

Reference number: 2020_33
II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul il reprezinta atribuirea contractului sectorial pentru prestarea de Servicii Implementare sistem avansat de management al distributiei (ADMS), constand in :

1) "Implementarea unei Platforme ADMS (Advanced Distribution Management System)” pe Infrastructura Hardware necesară funcţionării Platformei ADMS, care va fi pusă la dispoziţia Contractantului de Entitatea Contractantă.

Implementarea Platformei ADMS va consta din următoarele, dar nelimitat la : proiectarea, dezvoltarea, furnizarea, instalarea, configurarea, customizarea, testarea, migrarea de date sau transferul de date din baze de date existente, orice transformări de date și conversie necesare, sau orice constituire date de bază (informaţii aflate pe alte medii de înregistrare), asigurarea unei soluții de back-up și recuperare în caz de dezastre, punerea în funcțiune (darea în producție) și transferul platformei în mediul operațional, pregătirea profesională, livrarea de documentație conform unui plan de livrabile aprobat de Beneficiar, furnizarea de servicii și suport pentru perioada de garanție pentru Platforma numită, dezvoltată în arhitectură ADMS centralizată, și care trebuie să aibă capacitatea de a procesa și gestiona, în configurația finală, datele provenind de la 500.000 puncte de inserţie.

Sistemul informatic integrat rezultat în urma acestei implementări, denumit şi Sistemul ADMS, va fi în responsabilitatea Contractantului, care trebuie să garanteze parametrii unici definiţi pentru acesta.

2) ”Asigurarea de servicii recurente pentru Platforma ADMS, pentru perioada de post-garanţie”, în condiţii identice cu cele asigurate în perioada de garanţie

Procedura de achizitie se referă la implementarea Platformei ADMS (Advanced Distribution Management System), care face parte dintr-un Proiect POIM 6.3. Implementarea Platformei ADMS trebuie realizată în concordanţă cu planurile şi realizarea celorlalte componente relevante şi a activităţilor conexe, menţionate în Cap 4.4.1, 6) din Caietul de sarcini al prezentei proceduri.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 27 881 916.41 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48330000 Scheduling and productivity software package
71356000 Technical services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO41 Sud-Vest Oltenia
Main site or place of performance:

Conform precizarilor din Caietul de sarcini

II.2.4)Description of the procurement:

În obiectul achiziţiei, vor fi cuprinse următoarele obiective:

1. Furnizarea Platformei ADMS, inclusiv a software-ului auxiliar, compus din software standard (sisteme de operare și/sau software pentru baze de date, pentru programele de comunicatii şi interfeţele oferite), utilitare si orice alt software necesar pentru rularea Platformei ADMS pe Infrastructura HW pusă la dispoziţie de Entitatea Contractantă necesară Platformei ADMS.

2. Furnizarea de servicii aşa cum sunt descrise si solicitate, in prezentul Caiet de Sarcini la Cap. 4:

a) de analiză şi identificare a cerințelor, precum şi de proiectare detaliată a Sistemului ADMS (blueprint);

b) de planificare şi implementare a proiectului;

c) de instalare şi configurare a Platformei ADMS la sediul Entităţii Contractante, aşa cum este definit în Caietul de Sarcini, inclusiv configurare şi integrare cu infrastructura hardware pusă la dispoziţie de Entitatea Contractantă;

d) de interfaţare şi integrare cu sistemele informatice descrise în caietul de sarcini;

de testare şi acceptanţă;

e) de suport operaţional şi testare în condiţii de stres a sistemului integrat;

f) de punere în funcţiune (darea în exploatare) a produselor software;

g) de instruire a personalului;

h) de dezvoltare, customizare software;

i) de livrare documentaţie;

j) de migrare date, populare bază de date, pentru buna funcţionare a sistemului ADMS, dacă este necesar în funcţie de soluţia Ofertantului, având la bază informaţiile descrise detaliat în prezentul Caiet de Sarcini (volumetrie, schimb de date solicitat între ADMS şi sisteme existente, interfaţare, etc);

k) import al atributelor tehnice ale echipamentelor şi topologiei statice a retelei; creare, configurare si parametrizare echipamente si desenare scheme electrice monofilare;

l) de remediere a oricăror neconformităţi de securitate a informaţiei menţionate de Raportul de Audit, rezultat în urma auditului de securitate efectuat de un auditor independent.

3. Asigurarea de servicii de garanţie, inclusiv suport şi mentenanţă în perioada de garanţie;

4. Asigurarea de servicii de suport şi mentenanţă în perioada de post-garanţie, definită ca succesivă perioadei de garanţie, în condiţii identice cu cele oferite în garanţie;

5. Asigurarea reînnoirii versiunii software a Platformei ADMS, prin furnizarea, adaptarea şi instalarea unor versiuni noi de software (software upgrades) ale acesteia, cu o frecvenţa minimă determinată de modificarea caracteristicilor Platformei (frecvența de schimbare va depinde de apariția unor versiuni noi pentru toate aplicațiile/modulele, livrarea acestora trebuind să fie sincronizată coerent pentru aplicația/platforma integrată).

6. Rezolvarea unor cereri de modificare a platformei („change requests”), care pot surveni oricând după Etapa de Elaborare Design de Detaliu, până la sfârşitul perioadei de garanţie;

7. Rezolvarea unor cereri de modificare a platformei („change requests”), care pot surveni oricând pe perioada de post-garanţie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 11
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 19
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Procedura de achizitie se referă la implementarea Platformei ADMS (Advanced Distribution Management System), care face parte dintr-un Proiect POIM 6.3. Implementarea Platformei ADMS trebuie realizată în concordanţă cu planurile şi realizarea celorlalte componente relevante şi a activităţilor conexe, menţionate în Cap 4.4.1, 6) din Caietul de sarcini al prezentei proceduri.

II.2.14)Additional information

Valoarea estimata a contractului sectorial este de 31383692 lei fara TVA, defalcata astfel:

- eligibila: 27.290.167 LEI

- neeligibila: 4.093.525 LEI din care:

- suport si mentenanta 2 ani: 2.729.016 LEI

- CR-uri optionale (non-binding): 1.364.509 LEI

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 209-511563
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 60.1DJ214410.0-0
Title:

IMPLEMENTARE SISTEM AVANSAT DE MANAGEMENT AL DISTRIBUȚIEI (ADMS)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SIEMENS
National registration number: RO 7614474
Postal address: Strada Preciziei , Nr. 24, Sector: 6
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 062204
Country: Romania
E-mail: vasile.cristea@siemens.com
Telephone: +40 0216296401
Fax: +40 0126296552
Internet address: www.siemens.com
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 383 692.00 RON
Total value of the contract/lot: 27 881 916.41 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 2 118 399 210.00 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

-software si licente pentru sistemul ADMS;

-specificatii tehnice si arhitectura sistemului ADMS;

-Project management si configurare/ Implementare sistem ADMS

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022