Services - 36655-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Feasibility study, advisory service, analysis

2022/S 015-036655

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 252-671762)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
National registration number: PL
Postal address: Ul. Targowa 74
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 03-734 Warszawa
Country: Poland
Contact person: Ewa Wróbel- PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Fax: +48 0224732155
Internet address(es):
Main address: http://www.plk-sa.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Studium planistyczne rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”

Reference number: IREZA1.293.34.2021.o
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie studium planistycznego rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem nowej linii średnicowej” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Tomie III niniejszej SWZ (OPZ).

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 ) lit. c Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c Ustawy oraz warunki na jakich zostaną one udzielone określa OPZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 252-671762

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Lot No: 1
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, w zakresie ppkt 1.2.1
Instead of:

1.2.1. Koordynator Projektu – 1 osoba

Kwalifikacje oraz doświadczenie:

- posiadający wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składnia ofert, minimum 2 opracowania studium wykonalności dla inwestycji transportowych w szczególności co najmniej jedno studium wykonalności dla budowy/przebudowy linii kolejowej;

Read:

1.2.1. Koordynator Projektu – 1 osoba

Kwalifikacje oraz doświadczenie:

- posiadający wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składnia ofert, minimum 2 opracowania studium wykonalności dla inwestycji transportowych w szczególności co najmniej jedno studium wykonalności dla budowy/przebudowy linii kolejowej, przy czym okres doświadczenia Koordynatora Projektu w kierowaniu danym zespołem projektowym (w ramach każdego z opracowań) nie może być krótszy niż 12 m-cy.

VII.2)Other additional information: