Services - 36699-2022

21/01/2022    S15

Romania-Focșani: Refuse and waste related services

2022/S 015-036699

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 144-384259)

Legal Basis:
Directive 2014/23/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
National registration number: 4350394
Postal address: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1
Town: Focsani
NUTS code: RO226 Vrancea
Postal code: 620098
Country: Romania
Contact person: Valentina Harabor
E-mail: contact@cjvrancea.ro
Telephone: +40 372372461
Fax: +40 372372483
Internet address(es):
Main address: www.cjvrancea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Concesiunea serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret, Comuna Movilita, inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești

Reference number: 0
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Delegarea prin concesiune a serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Haret Comuna Movilita inclusiv Stație de sortare si stație de compostare și a Stațiilor de Transfer pentru deșeurile municipale si deșeurile similare Focșani, Adjud, Vidra, Gugești, conform cerințelor Caietului de sarcini.

Solicitarile de clarificari se pot transmite:

- pana in a 28-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in a 23 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor și

- pana in a 18-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica în a 13 - a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de concesiune, respectiv 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 144-384259

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2)
Place of text to be modified: Dovedirea capacității financiare
Instead of:

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării), trebuie să demonstreze că are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului de operare pentru primele sase luni de derulare a contractului, în valoare de 4 200 000 RON. În situaţia în care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, autoritatea contractantă va lua în considerare resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului a fiecărui membru al asocierii, proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Situaţia economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, dacă este cazul, şi de o altă persoană, în calitate de terţ susţinător, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, prin prezentarea unui angajament în acest sens din partea terţului/terţilor respectiv/respectivi, entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere. Susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi este luată în considerare cu condiţia ca ofertantul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele terţului/terţilor care acordă susţinerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune în cauză. Angajamentul de susţinere dat de terţ/terţi trebuie să prevadă care sunt resursele financiare respective şi să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză.

Read:

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării), trebuie să demonstreze că are acces la sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii pentru realizarea cashflow-ului de susţinere a contractului de operare pentru primele sase luni de derulare a contractului, în valoare de 4 200 000 RON. Situaţia economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, dacă este cazul, şi de o altă persoană, în calitate de terţ susţinător, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi, prin prezentarea unui angajament în acest sens din partea terţului/terţilor respectiv/respectivi, entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere. Susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi este luată în considerare cu condiţia ca ofertantul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele terţului/terţilor care acordă susţinerea, necesare pentru executarea contractului de concesiune în cauză. Angajamentul de susţinere dat de terţ/terţi trebuie să prevadă care sunt resursele financiare respective şi să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Dovedirea experienței similare
Instead of:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada că au operat pentru o perioadă de ce puțin un an, o stație de sortare cu o capacitate de cel puțin 10 000 tone/an (intrări deșeuri reciclabile în stația de sortare), o stație de compostare, inclusiv stații de tratare mecano-biologica (TMB), cu o capacitate de cel puțin 5 000 tone/an (intrări deșeuri biodegradabile în stația de compostare) și un depozit ecologic de deșeuri în care au fost depozitate cel puțin 40 000 tone de deșeuri/an. În cazul unei asocieri, se va prezenta un tabel centralizator cuprinzând experiența tuturor membrilor asocierii. Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea experienței similare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Read:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii), va/vor face dovada că au operat pentru o perioadă de ce puțin un an, o stație de sortare cu o capacitate de cel puțin 5.000 tone/an (intrări deșeuri reciclabile în stația de sortare), o stație de compostare, inclusiv stații de tratare mecano-biologica (TMB), cu o capacitate de cel puțin 2.500 tone/an (intrări deșeuri biodegradabile în stația de compostare) și un depozit ecologic de deșeuri în care au fost depozitate cel puțin 20.000 tone de deșeuri/an. În cazul unei asocieri, se va prezenta un tabel centralizator cuprinzând experiența tuturor membrilor asocierii.Pentru scopul îndeplinirii cerinței privind experiența similară, sortarea sau tratarea mecano-biologică a deșeurilor vor fi considerate similare cu compostarea.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Instead of:

Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii) vor prezenta „Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii trei ani” – Formularul 12, impreuna cu Anexele 1 si fisa de informatii privind experienta similara – Formularul 13, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.

Read:

”Ofertantul și/sau, după caz, asociații (în cazul ofertelor comune), terțul susținător (în cazul susținerii) vor prezenta Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii - Formularul 12, impreuna cu Anexele 1 si Fisa de informatii privind experienta similara – Formularul 13, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.”În corelare cu cele precizate, în cadrul fișierului [PC1001665/00001] Formulare VRANCEA.docx.p7s, ce se regăsește în Secțiunea Lista de fișiere care compun documentația de atribuire, se modifică:- denumirea Formularul 12, din ”Declarație privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani”, în ”Declarație privind lista principalelor prestări de servicii”, pe care îl regăsiți atașat prezentei clarificări, - denumirea Formularul 12 din cadrul Cuprinsului, unde, în loc de ”Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani și Anexele 1 și 2 la Formularul 12”, a se citi ”Declarație privind lista principalelor prestări de servicii și Anexa 1 la Formularul 12”.

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Resurse umane și structura organizatorică Cerințe minime pentru personalul cheie:
Instead of:

1. Director/Manager depozit CMID – 1 persoană cu studii superioare și cu experiență specifică în administrarea depozitelor de deșeuri/gestionarea deșeurilor/salubrizare.2. Șef stație sortare CMID - 1 persoană cu studii superioare în domeniul științelor inginerești sau în domeniul chimiei, biologiei,protecției mediului, ecologie sau similar, cu experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul sortării deșeurilor 3. Șef stație compostare CMID - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în coordonarea activității în domeniulcompostării deșeurilor.4. Responsabil/Șef stație de Transfer Focșani, Adjud, Vidra, Gugești - 4 persoane cu experiență specifică de minimum 3 ani încoordonarea activității în domeniul gestionării deșeurilor/salubrizării.Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea Resurselor umane și structura organizatorică pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Read:

1. Director/Manager depozit CMID – 1 persoană cu studii superioare și cu experiență specifică în administrarea depozitelor de deșeuri/gestionarea deșeurilor/salubrizare.2. Șef stație sortare CMID - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în domeniul sortării deșeurilor 3. Șef stație compostare CMID - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în coordonarea activității în domeniul compostării deșeurilor sau sortătii deșeurilor sau tratării mecano-bilogice a deșeurilor.4. Responsabil/Șef stație de Transfer Focșani, Adjud, Vidra, Gugești - 1 persoană cu experiență specifică de minimum 3 ani în coordonarea activității în domeniul gestionării deșeurilor/salubrizării.Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea Resurselor umane și structura organizatorică pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

VII.2)Other additional information:

-