A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 367211-2016

20/10/2016    S203

Magyarország-Budapest: Közút építése

2016/S 203-367211

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák.

Hivatkozási szám: TP-7/16
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítására.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
45233220 Közút burkolása
45233221 Útburkolati jelek festése
45233290 Útjelző tábla szerelése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni közösségi közlekedési metrópótló autóbusz járatokkal való pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása.

A 3-as metró korszerűsítésének építési ütemezéséhez illeszkedően a buszpótlás három Építési Ütemből áll:

(a) közlekedésének pótlásához szükséges utak és forgalomtechnikai jelek, eszközök, forgalomirányító berendezések kiegészítő tervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének, átalakításának az M3 metróvonal adott szakaszainak leállításáig való elvégzését;

(b) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, eszközöknek, forgalomirányító berendezéseknek az M3 metróvonal adott szakaszai leállásának ideje alatti javítását, karbantartását, ill. ezek megszüntetését a szükségtelen elemek bontásával, vagy eredeti állapot helyreállításával.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Végleges helyreállítási munkák után vállalt jótállás (hónap): a minimálisan vállalt jótállás 36 hónap, a maximálisan vállalt jótállás 60 hónap / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M.2. pont a) alpont szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő projektvezető szakmai tapasztalata a III.1.3) pontban előírt minimális időn felül (hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 059-098884
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: TP7/16
Rész száma: 1
Elnevezés:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Postai cím: Irinyi J. u. 4–20. B. ép., V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 195 886 660.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 074 010 836.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

— Swietelsky Magyarország Kft. (14300327244), 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4–20. B. ép., V. em.,

— Közös Ajánlattevők neve: CC M3 Konzorcium:

— Colas Út Zrt. közös ajánlattevők vezetője (14904134244), 1113 Budapest, Bocskai út 73.,

— Colas Alterra Zrt. közös ajánlattevők tagja (13961149244), 1113 Budapest, Bocskai út 73.,

— „Vianova – TTD” Közös Ajánlattevők:

— Vianova 87 Zrt. 1215 Budapest, Vasas u. 65–67. (13839129243),

— TTD Expert Zrt. 1107 Budapest, Basa u. 22. (25068023242),

— STR Metro konzorcium:

— STR Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. épület (12961555443),

— Strabag Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10. (nem ismert),

— SAT Útjavító Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. épület (13702908443),

— OAT Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 8/b. (10238361443),

— Kész Építő és Szerelő Zrt. 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27. (12614277206).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148–150. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2016