Árubeszerzések - 368195-2018

23/08/2018    S161

Magyarország-Budapest: Ásványvíz

2018/S 161-368195

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK18003
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Druzsin Mónika
E-mail: druzsin.monika@mav-szk.hu
Telefon: +36 15115159
Fax: +36 15114337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mavcsoport.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bek. szerinti gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vasúti háttérszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyári védőitalok – természetes ásványvíz – adásvétele értékalapú keretszerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
15981000 Ásványvíz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nyári védőitalok – természetes ásványvíz – adásvétele értékalapú keretszerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 217 451 665.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15981000 Ásványvíz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő 7 db raktára

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,25-0,33 literes, eldobható üveg palackban kiszerelve, 50 000 db.

2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban kiszerelve, 423 000 db.

3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve, 14 400 000 db.

4. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban kiszerelve, 2 650 000 db.

5. tétel: Széndioxid-mentes természetes ásványvíz 0,25-0,33 literes, eldobható üveg palackban kiszerelve, 50 000 db.

6. tétel: Széndioxid-mentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve, 423 000 db.

7. tétel: Széndioxid-mentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve, 870 000 db.

8. tétel: Széndioxid-mentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban kiszerelve, 2 990 000 db.

Nettó 1 217 451 665 HUF keretösszegben, 973 961 332 HUF lehívási kötelezettséggel.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az ajánlattevők árképzéséhez nyújtanak támpontot.

Ajánlatkérő a mennyiségek vonatkozásában nem vállal lehívási kötelezettséget.

Részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai:

Ajánlatkérő nem kívánta az eljárást részekre bontani, tekintettel arra, hogy a beszerzési igényt a MÁV-csoport dolgozóinak egységes humán-ellátására figyelemmel, azaz azonos minőségű, márkájú ásványvíz ellátása érdekében határozta meg jelen formában. A részekre bontás esetén nem láttuk

Biztosítva az egységes humán-ellátást. Az egységes humán ellátás biztosítása érdekében ajánlattevőknek egységes márka- illetőleg fantázianevű terméket kellett megajánlaniuk mindegyik tétel vonatkozásában.

A részekre történő szétbontás gazdasági szempontból is ésszerűtlen lett volna, hiszen területenkénti, vagy tételenkénti szétbontás esetén nem lettek volna realizálhatók a nagy megrendelő pozíciójából fakadó gazdasági előnyök.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Természetes ásványvíz nátrium tartalma (mg/liter) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A természetes ásványvíz kezelésének száma (db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, és a hatálybalépésétől számított 48. hónap végéig leadott megrendelésekkel kapcsolatos kötelezettségek Felek általi teljesítéséig, vagy – amennyiben az hamarabb bekövetkezik – a Keretösszeg kimerüléséig hatályos.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 074-163986
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nyári védőitalok – természetes ásványvíz – adásvétele értékalapú keretszerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/08/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vivienvíz Kft.
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@vivienviz.hu
Telefon: +36 203129187
Fax: +36 22999469
Internetcím: http://www.vivienviz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 217 451 665.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 217 451 665.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szállítmányozás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

a) Vivienvíz Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 65.); adószám: 25146824-2-07 - nyertes ajánlattevő

b) Holly Hungary Kft. (7831 Pellérd, Ipar utca 6./2.); adószám: 14469011-2-02

Az előzetesen meghatározott keretösszeggel kerül sor a szerződés megkötésére.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/08/2018