A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 368811-2016

21/10/2016    S204

Magyarország-Budapest: Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások

2016/S 204-368811

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kóta Kálmán, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955369
Fax: +36 17950421
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés járműjavítási szolgáltatás nyújtására a KEF által üzemeltetett, a minisztériumok, Miniszterelnökség, és háttérintézményeik ellátását biztosító gépjárművek részére.

II.1.2)Fő CPV-kód
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés járműjavítási szolgáltatás nyújtására a KEF által üzemeltetett, a minisztériumok, Miniszterelnökség, és háttérintézményeik ellátását biztosító gépjárművek részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 368 799 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50112000 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A KEF által üzemeltetett – jelenleg összesen 632 db (Audi, Seat, Skoda, VW, Citroën, FIAT, Ford, Honda, Iveco, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Renault, Suzuki, Toyota, Volvo gyártmányú) gépkocsi javítóműhelyben történő javítása, összesen nettó 1 368 799 000 HUF keretösszeg erejéig.

A rendelkezésre álló keretösszegtől történő eltérés lehetséges mértéke – 20 %, a keretösszeg 80 %-ának megfelelő értékű megrendelésre Ajánlatkérő kötelezettséget vállal.

A gépjárművek darabszámát és az egyéb paraméterekre vonatkozó adatokat ajánlatkérő -tekintettel annak terjedelmére – a dokumentációban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat. A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő ajánlati dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%) / Súlyszám: 68
Minőségi kritérium - Név: Az autómentő kiállási ideje (óra) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 30
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 088-154743
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/10/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Porsche Inter Auto Hungaria Kft.
Postai cím: Fáy u. 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 368 799 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 368 799 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:Porsche Inter Auto Hungaria Kft.

Nyertes ajánlattevő címe:1139 Budapest, Fáy u. 27.

Nyertes ajánlattevő adószáma:14515239-2-44.

Ajánlattevők:

— ajánlattevő neve: Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségi Társaság, ajánlattevő címe (székhelye) 1141 Budapest, Nótárius u. 5–7., ajánlattevő adószáma: 12193826-4-42,

— ajánlattevő neve: Gombos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ajánlattevő címe (székhelye) 1039 Budapest, Szentendrei út 237., ajánlattevő adószáma: 12015740-2-41,

— ajánlattevő neve: Porsche Inter Auto Hungaria Kft., ajánlattevő címe (székhelye):1139 Budapest, Fáy u. 27., ajánlattevő adószáma:14515239-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény VI. rész, XXI. fejezet szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/10/2016