Services - 369542-2017

20/09/2017    S180    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Klaipėda: Statybos priežiūros paslaugos

2017/S 180-369542

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
240329870
J. Janonio g. 24
Klaipėda
92251
Lietuva
Asmuo ryšiams: Saulius Staponkus
Telefonas: +370 46499734
El. paštas: s.staponkus@port.lt
Faksas: +370 46499777
NUTS kodas: LT02

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.portofklaipeda.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5679

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=361503
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=361503&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Objekto nurodyto šio skelbimo II.1.4 p. statinio statybos techninė priežiūra.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71520000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128, kranto sutvirtinimų Nr. 127 A ir Nr. 129 A, Minijos g. 180, Klaipėda, rekonstravimas“ ir objekto „Paviršinių nuotekų, 0,4 kV elektros ir ryšių tinklų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse Nr. 127 ir Nr. 128, kranto sutvirtinimuose Nr. 127A ir 129A, Minijos g. 180, Klaipėda, statyba“ statinio statybos techninės priežiūros paslaugos.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71520000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT02
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Sutartimi VĮ KVJUD paveda, o Tiekėjas įsipareigoja vykdyti projekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir Nr. 128, kranto sutvirtinimų Nr. 127 A ir Nr. 129 A, Minijos g. 180, Klaipėda rekonstravimas“ ir projekto „Paviršinių nuotekų, 0,4 kV elektros ir ryšių tinklų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse Nr. 127 ir Nr. 128, kranto sutvirtinimuose Nr. 127A ir 129A, Minijos g. 180, Klaipėda, statyba“ (toliau vadinama Objektu) statybos darbų techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos), kurių tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, rangos sutarčių, įstatymų, kitų LR galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Ši Sutartis apima tiek bendrosios, tiek specialiosios (jei tokia yra būtina) techninės priežiūros vykdymą.

2. Tiekėjas statybos darbų techninę priežiūrą atlieka pagal Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016, patvirtinto LR aplinkos ministro 2.12.2016 įsakymu Nr. D1-848 su vėlesniais pakeitimais, nuostatas, kitų teisės aktų reikalavimus.

3. Techninė priežiūra apima kvalifikuotą ir objektyvų rangovų atlikto darbo vertinimą ir nuolatinį tikrinimą, techninės priežiūros tikslas – užtikrinti, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, laiku ir sutartomis kainomis pagal Sutarties sąlygas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Atsiradus nenumatytoms, nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl ko gali būti viršijamas sutartyje nustatytas Paslaugų atlikimo terminas 580 kalendorinių dienų, Sutartis galės būti pratęsta iki statinio, kurio techninę priežiūrą vykdo Tiekėjas, statybos užbaigimo akto išdavimo. Sutarties termino pratęsimas nustatomas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu (elektroninis pirkimas), pirkimo dokumentai viešinami CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Konkursą laimėjęs tiekėjas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Pirkėjui besąlyginį ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM).

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

1. Sutarčiai yra taikomas fiksuotos Sutarties kainos apskaičiavimo būdas.

2. Už techninę priežiūrą bus mokama kas mėnesį proporcingai nuo faktiškai atliktų statybos darbų kainos. Pagal pateiktas sąskaitas bus mokama 90 proc. suteiktų Paslaugų vertės, galimiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti likusi dalis – 10 proc. – sulaikoma. Pinigai Tiekėjui sumokami per 30 kalendorinių dienų po tinkamai atliktų Paslaugų priėmimo aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Likusi nesumokėta sulaikomų pinigų suma sumokama Tiekėjui per 30 kalendorinių dienų pateikus tinkamai parengtus statybos darbų įvertinimo aktus pagal Sutarties 4.51 p. reikalavimus ir rangovams pašalinus defektus ar kitus trūkumus (jei tokių būtų). Pagrindas PVM sąskaitos faktūros parengimui ir pateikimui yra tik abiejų Šalių pasirašyti Tiekėjo atliktų Paslaugų aktai.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/10/2017
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/10/2017
Vietos laikas: 09:59
Vieta:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salė, J. Janonio g. 24, Klaipėda.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
Lietuva
El. paštas: klaipedos.apygardos@teismas.lt
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/09/2017