Építési beruházás - 369742-2015

Normál nézet megjelenítése

21/10/2015    S204

Magyarország-Fertőd: Épületátalakítási munka

2015/S 204-369742

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Nemzeti azonosító szám: AK20700
Postai cím: Joseph Haydn út 2.
Város: Fertőd
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Brunecker Éva
E-mail: brunecker.eva@eszterhaza.hu
Telefon: +36 204009316
Fax: +36 99537642

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.eszterhaza.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Címzett: Nép Adrienn
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Címzett: Nép Adrienn
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Címzett: Nép Adrienn
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restaurálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező művezetési feladatok ellátása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

NUTS-kód HU211 Fejér

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: „ Fertőd, Esterházy-kastély nyugati szárny felújítása, átalakítása, restaurálása és kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, valamint tervező művezetési feladatok”.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45262700 Épületátalakítási munka, 45111100 Bontási munka, 45000000 Építési munkák, 45350000 Gépészeti szerelések, 45310000 Villamos szerelési munka, 92522200 Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások, 71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, 71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk, 71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Az Esterházy-kincstár és képgyűjtemény az Esterházy-kastély nyugati szárnyába kerül, kibővítve egy nagyívű időszakos kiállítást befogadó térsorral. Ezáltal az Esterházy-kastély olyan új rendeltetéssel gazdagszik, mely korábban sohasem volt itt. Az együttes a hercegi lakosztályt bemutató középrizalit mellett a kor kultúrájának hasonlóan fontos lenyomatát fogja közvetíteni. A kivitelezendő terület a kastély nyugati szárnyának képtár és patkószárny része, kiegészítve a többszintes kastélyszárny északi, fogadótérhez kapcsolódó tereivel.
A feladat építész és szükséges szakági kivitelezési tervek elkészítése, kapcsolódó tervezői művezetés biztosítása és a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, valamint illetve kivitelezés.
Tervezői művezetés tartalma:
— építész részvétel kooperáción heti rendszerességgel (helyszíni jelenlét min. 5 óra/alkalom),
— szakági részvétel kooperáción szükség szerint (fő szakáganként havonta min. 1-2 alkalom),
— folyamatos irodai rendelkezésre állás (tervkiegészítés, helyszíni akadályok miatti tervmódosítások teljes körűen, gyártmánytervek véleményezése stb.)
Tervezési és kivitelezési feladat:
A) Patkószárny:
A tervezett nyugati szárny feltárása a képtár merőleges épületszárnya által kijelölt tengelyben, az eltérő szintszámú épületrészek találkozásánál történik. A többszintes épületrésznek és a patkószárnynak eltérő a földszinti padlószintje (70 cm szintkülönbség). A kettő közötti jelenlegi lépcsőt áthelyezzük a két épületrész határvonalára, és ezáltal a Beschreibung szerinti állapotot állítjuk vissza. Egy rövid, köztes folyosószakaszon, a „szélfogón” áthaladva jutunk a fogadótérbe, mely a tervezett átalakítás origója és csuklópontja. Ez gyülekező és elosztó tér is egyben. Ebből a térből nyílik az akadálymentesítési és teherszállítási okokból betervezett, későbbi ütemben beépítendő lift, mely a félszintet, illetve a felsőbb szinteket szolgálja ki. Funkcionálisan ide kapcsolódik az önkiszolgáló ruhatár és egy kisebb vizesblokk, melyet a korabeli tervek szerint a képtárhoz csatlakozó keleti kabinet visszaállításával alakítunk ki. Innen közvetlenül megközelíthető a képtár, a patkószárnyban lévő időszaki kiállítás és porcelánkamra. A fogadótér a jelenlegi több, kisebb helyiség összenyitásával alakul ki, a zárófödémét az eredeti tetősíkon (padlástéren) belül fölemeljük, így alakul ki egy olyan térarány, mely méltó, reprezentatív megjelenést biztosít. A fogadótérből északi irányban a patkószárnyban továbbhaladva közvetlenül jutunk az időszaki kiállítás térsorába, mely az épületszárny végéig tart. Itt – festőrestaurátori kutatások eredményei okán – megőrizzük a jelenlegi térstruktúrát. Az épületrész legjelentősebb átalakítása a porcelánkamra eredeti terveknek megfelelő helyreállítása és eredeti funkciójának megfelelő hasznosítása. Ez a helyiség az épületen belül oktogon alaprajzi geometriájával, mint egy zárvány van jelen. A fogadótér feletti padlástérbe kerül az épület friss levegőellátását biztosító szellőző gépház.
Restaurálás a patkószárnyban: belső falfestés, külső és belső nyílászárók, kő- és fémanyag felújítása. A restaurálás csak a vonatkozó engedély birtokában végezhető.
B) Képtár:
A központi fogadótérből egyenesen tovább indulva, egy kis átjáró folyosón keresztül jutunk a képtárba. Ez az épületszárny eredetileg is képtárnak épült, itt nemcsak a funkciót állítjuk vissza, hanem az eredeti térsorokat is, úgymint keleti kabinet (vizesblokkal és a ruhatárral) – képtár – nyugati kabinet. Az eredeti zárófödém kialakításáról nincs információnk, a jelenlegi síkfödém az 1957-1959 közötti helyreállítás során került beépítésre. A zárófödémet kibontjuk és egy kosárívű szerelt dongát tervezünk, mely teljes felületén biztosítja a képtár szükségleteinek megfelelő egyenletes megvilágítást egy ún. Barrisol fólián keresztül. A közönségforgalmi vizesblokk feletti padlástérbe kerül a hőközpont.
C) Többszintes kastélyszárny:
Jelen beruházás munkái a többszintes kastélyszárny kis területét érintik. Az épületrész északi végén, az új fogadóteréhez csatlakozó területen beépítésre kerül a későbbiekben a lift befogadására alkalmas vasbeton akna, a hozzá kapcsolódó födémszakaszok cseréjével. Ezen a területen helyezkedik el a patkószárnyat és a képtárat kiszolgáló elektromos és gépészeti helyiség is. Jelen beruházás keretén belül kerül sor a későbbiekben kialakítandó 2. emeleti raktárak alatti meglévő acélgerendás födém megerősítésére, valamint a szintén később kialakítandó trezor alatti födémcserére. A középrizalittal való csatlakozási pont az épületrész tűzszakasz határa, ahol vasbeton tűzgátló fal és a tető síkját követő vendégfödém készül.
Főbb mennyiségek:
Tervezéssel és kivitelezéssel érintett – meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész – nettó alapterület:
— nettó alapterület (használati szintek): 1 202,72 m2,
— padlástéri helyiségek alapterülete összesen: 421,57 m2,
— beépítetlen padlástér összesen: 677,00 m2,
Összesen: 2 301,29 m2.
Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2 352,6 m2.
Falazás és egyéb kőműves munkák: 131,1 m2.
Vakolás és rabicolás: 8 828,3 m2.
Szárazépítés, álmennyezetek: 1 679,8 m2.
Burkolatok: 3 097,9 m2.
Felületképzés, festés, mázolás: 4 868,1 m2.
Szigetelés: 7 556,8 m2.
Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.
Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, automatika, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.
Farestaurálás: 33 db nyílászáró.
Festés restaurálás: 272 m2.
Kőrestaurálás: 7 db kőkeret.
Fémrestaurálás: 27 db nyílászáró vasalat, 4 db kaminaajtó.
Tervezési feladat:
C) Többszintes kastélyszárny:
C.1) Földszint – Időszaki kiállítás.
Az eredeti lakosztály térsorait állítjuk vissza a hiányzó falak pótlásával, így a kiállítóterek egymásból nyílva tárulnak fel. A térsor végén a folyosón lehet visszajutni a fogadótérbe. A kastélyszárnyban minden tekintetben a korabeli állapotokat igyekszünk restaurálni.
C.2) 1. emelet – Kincstár.
A földszinthez hasonlóan itt is az eredeti lakosztály térsorait állítjuk helyre a hiányzó falak pótlásával. A korabeli állapotokat igyekszünk visszaállítani, restaurátori kutatások és szakvélemények alapján restaurált, rekonstruált falfestéssel, tapétával, új táblás tölgy parkettával.
C.3) 2. emelet – Raktárak, személyzeti területek.
A nyomott belmagasságú terekben a raktárcsoportok különböző klímával rendelkeznek, melyet helyileg oldunk meg. A térsor végén található egy kutató és a muzeológus szobája. Ezen a szinten minden tekintetben a korabeli állapotokat igyekszünk restaurálni. A többszintes kastélyszárny padlásterében gépészeti tér helyezkedik el.
Restaurálás a többszintes épületszárnyban: belső falfestés, külső és belső nyílászárók, kő- és fémanyag felújítása. A restaurálás csak a vonatkozó engedély birtokában végezhető.
Főbb mennyiségek:
Főbb mennyiségek:
Tervezéssel érintett nettó használati alapterület 1 580,59 m2, padlástér: 421,57 m2.
Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2 143,5 m2.
Falazás és egyéb kőműves munkák: 39 m2.
Vakolás és rabicolás: 8 929,8 m2.
Szárazépítés, álmennyezetek: 176,9 m2.
Burkolatok: 3 515,7 m2.
Felületképzés, festés, mázolás: 4 875 m2.
Szigetelés: 5 986,8 m2.
Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.
Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.
Farestaurálás: 322 db nyílászáró.
Festés restaurálás: 918,3 m2.
Kőrestaurálás: 735 fm stukkópárkány, 66 db kőkeret, 176 m2 kelheimi padlóburkolat.
Fémrestaurálás: 151 db nyílászáró vasalat, 7 db egyéb fémelem.
Ajánlatkérő biztosítja az engedélyes tervek.
A részletes leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 210 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidők tekintetében késlekedik, úgy a megrendelő késedelmi kötbér igényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér a késedelemmel érintett teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül, mértéke a késedelemmel érintett vállalkozói díj nettó, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a azzal, hogy a kötbér maximuma 40 napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a vállalkozó a szerződésben meghatározott szolgáltatásait nem a szerződés rendelkezéseinek megfelelően, hibásan teljesíti, úgy a megrendelő hibás teljesítési kötbér igényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső vállalkozói díj nettó értékének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér maximuma 40 napi tétel.
A Vállalkozó abban az esetben, ha a hibát az előírt határidőre nem javította ki vagy a hiányosságot nem orvosolja, és a Megrendelő a hibát mással kijavíttatja, vagy maga kijavítja, a Vállalkozó egyösszegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó ellenértékének 20 %-a.
A hibás teljesítési kötbér a nem szerződésszerű szolgáltatás felmerülése utáni első naptól jár, minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül.
Negyven napon túli, olyan okból előálló késedelem vagy hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős, a Megrendelő, kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést vagy elállhat a szerződéstől és kötbér követelésén felül követelheti az okozott kár megtérítését.
Meghiúsulási kötbér:
Az olyan okból bekövetkező lehetetlenülésért, amelyért vállalkozó felel, a vállalkozó által a teljesítés megtagadása, a megrendelő által jogszerűen gyakorolt felmondás, vagy a szerződésnek olyan egyéb okból előálló meghiúsulása esetén, amelyért vállalkozó felelős, a vállalkozó kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbér alapját képező meghiúsult teljesítés nettó értéke 25 %-ának megfelelő összeg (egyösszegű kötbér). A megrendelő igénybejelentése, amelyben a kötbér jogalapját és összegét megjelöli, esedékessé teszi a meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettséget.
A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól akkor mentesül, ha a szerződésszegését a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kimenti.
Teljesítési biztosíték:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége a műszaki átadás-átvételének befejezéséig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal. Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Jótállás:
A vállalkozó felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el. Vállalkozó köteles 5, azaz öt év teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni – a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől – azzal, hogy amennyiben a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jótállási kötelezettség ennél hosszabb ideig terheli, úgy a jótállás időtartamára a jogszabályi rendelkezések irányadóak.
Jótállási biztosíték:
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj 5 %-ára kell a jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a jótállási időszak kezdetétől, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Érvényessége az 5 (öt) éves jótállási időszakra szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal. Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Előleg visszafizetési biztosíték:
A Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében, amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja. Ajánlattevő – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. Biztosíték nyújtásának hiányában Vállalkozó előlegre nem jogosult, Megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól.
A részletes leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és a kifizetés pénzneme: Forint.
A Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében, amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja. Biztosíték nyújtásának hiányában vállalkozó előlegre nem jogosult, megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól. Az előleg összege a végszámla összegéből levonásra kerül.
A szerződés a nettó vállalkozói díjon felül 3 % tartalékkeretet tartalmaz. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése értelmében a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az ajánlati dokumentáció alapmennyiségre vonatkozó műszaki tartalma – mennyiségi kimutatás és tervdokumentációk – magában foglal és azt erre tekintettel az átalányáras szerződés alapján, a vállalkozói díj keretében köteles teljesíteni a vállalkozó. Többletmunka nem finanszírozható a tartalékkeret terhére. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges munkák ellenértékére nem használható fel a tartalékkeret. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a vállalkozási szerződés rendezi.
Nyertes ajánlattevő – igénybevétel esetén az előlegre vonatkozó számlán kívül – 6 darab számla, azaz 5 darab részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg. Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására az alábbiak, valamint a szerződéstervezetben részletezettek szerint:
— az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a kiviteli tervek igazolt teljesítése esetén a tervezési díjnak megfelelő összegben állítható ki;
— a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 20 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
— a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 40 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
— a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 60 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
— az ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 80 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;
— a végszámla kibocsátásának lehetősége: sikeres műszaki átadás-átvételt követően bocsátható ki.
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 13-14. §-ában, a Kbt. 130. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: — Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak, továbbá nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
— Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fenti pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolás mód:
— Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, és az 56. § (2) bekezdésben, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. és 10–11. §. meghatározottak szerint kell igazolnia.
— Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
— A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
— Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, valamint 1.6.2012-én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az ajánlati felhívás feladását (felhívás VI.5. pontja) követően kell, hogy kiállításra kerüljön.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatának eredeti vagy egyszerű másolati példánya, az alábbi kötelező tartalommal:
— mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t,
— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
— az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a bankszámláján
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az ajánlati felhívás feladását (felhívás VI.5. pontja) követően kell, hogy kiállításra kerüljön.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetnek számlát.
A P1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
P2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három üzleti év teljes és közbeszerzés tárgyából származó (műemléki épületet felújítása és/vagy átalakítása és/vagy restaurálása és/vagy kiviteli tervek elkészítése és/vagy tervezői művezetés) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P2) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P2) pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P2) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított 12 hónapban, illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától kezdődően – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti – 30 napot meghaladó sorban állás volt.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző 3 üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a legalább nettó 700 000 000 HUF-ot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (műemléki épületet felújítása és/vagy átalakítása és/vagy restaurálása és/vagy kiviteli tervek elkészítése és/vagy tervezői művezetés) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a legalább nettó 500 000 000 HUF-ot, azzal, hogy amennyiben ajánlattevő újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti 500 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie legalább a 300 000 000 HUF-ot.
A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap jelentősebb, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgya szerinti (lásd. alkalmassági minimumkövetelmény a) és b) alpontja) munkáinak ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
— teljesítés idejét (sikeres műszaki átadás-átvétel, év/hó/nap),
— teljesítés helyét,
— műemléki nyilvántartási számot,
— ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF-ban),
— saját teljesítés %-os mértéke,
— elvégzett munkák felsorolását (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő megjelöli, hogy az M1) pontban rögzített referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésben foglaltakra.
M2)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakemberek tekintetében csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
— a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajza, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható (a szakmai tapasztalatot: év/hó dimenzióban, a megadott minta szerinti tartalommal kell megadni, ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedést egyszer veszi figyelembe),
— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint
— a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az Kbt. 55. § (5); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban nem rendelkezik:
a) legalább (egy vagy több szerződés keretében teljesített) nettó 700 000 000 HUF értékben végzett műemléki épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával/referenciákkal, melynek szerződés/szerződések keretében az alábbi munkálatok is elvégzésre kerültek: restaurálási engedélyhez kötött falfestés- és kőrestaurálási munkálatok, illetve fa restaurálási munkarész szerinti munkák.
b) legalább 1 darab (egy szerződés keretében teljesített) (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) műemléki épületen végzett felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával, amelyben a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege elérte a legalább 450 000 000 HUF-ot, és amely tartalmazott legalább 700 m2 kiállító tér kialakítását, valamint kiviteli terv elkészítését és kivitelezést.
Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.
Referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Műemlék alatt a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 8. pont szerinti fogalom értendő. Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
Amennyiben a gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, ebben az esetben – a Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján – csak a saját részvétele mértékéig használhatja fel a referenciát. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez szükséges, valamennyi az alábbiakban meghatározott képzettséggel, végzettséggel bíró szakemberrel:
a) legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik:
— felsőfokú műszaki végzettséggel, és
— legalább 3 év építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— felsőfokú műszaki végzettséggel, és
— legalább 3 év építménygépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— felsőfokú műszaki végzettséggel, és
— legalább 3 éves építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,
d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:
— felsőfokú műszaki végzettséggel, és
— legalább 3 éves műemléki restaurátor szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.
A szakemberek közötti átfedés nem megengedett, azaz az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapításához, legalább 4 fő szakember bemutatása kötelező.
Az fenti, M1) és M2) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 4.12.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
4.12.2015 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 4.12.2015 - 10:00

Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14–18. A. épület 7. emelet.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek, eljárás a Kbt. 62. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1. Az ajánlati dokumentáció és műszaki tartalom térítésmentesen, elektronikus formában (CD/DVD) átvehető előzetes időpont-egyeztetést követően a következő címen:
Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet),

Nép Adrienn (telefon: +36 14578040; e-mail: adrienn.nep@chsh.hu).

Eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton átvegye.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt átvevőnek kerül megküldésre.
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike – vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója – veszi át a dokumentációt.
2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)–(6) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít.
A helyszíni bejárás időpontja: 2015. november 11. (szerda) napja 10:00 óra, a gyülekezés helyszíne: Fertődi Esterházy-kastély bejárata (9431 Fertőd, Joseph Haydn út. 2.).

A belépéshez ajánlatkérőnél előzetesen jelentkezni szükséges e-mailen (Nép Adrienn, adrienn.nep@chsh.hu) vagy faxon (Nép Adrienn, +36 14578041).

Jelentkezésben kérjük megadni:
— jelen felhívás számát,
— bejáráson részt vevő cég nevét,
— bejáráson részt vevő személyek nevét, ennek hiányában a bejáráson résztvevők várható létszámát.
4. Ajánlat benyújtásának formai követelményeire az ajánlati dokumentációban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatot egy eredeti papír alapú példányban és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus (CD/DVD) másolati példány tartalmazza a jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező ajánlatot, valamint az árazott költségvetéseket .xls formátumban.
Ajánlattevő az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről cégszerűen aláírt formában köteles nyilatkozni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
5. Ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
6. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlati dokumentációban adja meg.
7. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
— Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint).
— Ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti példányban (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint).
— Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
— Ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint).
— Ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben ajánlattevőnek a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárása van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy a gazdasági szereplő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §).
— A gazdasági szerelők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
— Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
— Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát az összes pénzügyi intézménynél általa vezetett számláiról, megadva azoknak az azonosításhoz szükséges, tételes adatait, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlatban becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet.
— Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
— Ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetéseket beárazva papír alapon kinyomtatva, valamint elektronikus másolati példányban,.xls formátumban.
— Ajánlathoz csatolni kell az építési-bontási folyamat biztosítási tervet, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint (az építési-bontási folyamat biztosítási terv nem képezi a szakmai ajánlat részét).
— Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
— tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
— a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 25. § (2) bekezdés alapján – megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben jelen felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. pontja kapcsán továbbiakban rögzíti, hogy a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét.
— Külföldi letelepedésű ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a felhívás feladást, követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi ajánlattevő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban.
— Külföldi letelepedésű (székhelyű) gazdasági szereplő(k)nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani.
8. Opcionálisan – Az a kapacitást nyújtó szervezet/személy, akire nyertes ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az alkalmassága igazolása érdekében támaszkodott, jelen eljárás vállalkozási szerződésének záradékaként – a szerződés felek általi aláírásakor – nyilatkozni köteles, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal a szerződés részének/egészének tekintetében ajánlatkérőt ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítésére. A záradék a kapacitást nyújtó szervezet/személy általi aláírása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. § (3) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását (pl. garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, meghatalmazás, továbbá a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozat).
10. Ajánlat benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie (a Kbt. 165. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével).
11. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlati felhívás III.2.2) pont P2) alpontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (árbevétel) tekintetében az adott üzleti év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M1) pontjában foglalt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérté képezi.
12. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó (ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (3) bekezdésére). Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
13. Ajánlati felhívásban meghatározott órák helyi (magyarországi) idő szerint értendők.
14. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági (P1 és P2), valamint műszaki illetőleg szakmai (M1 és M2) alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
15. Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3. pont 21. alpontjában foglaltakra tekintettel tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a felhívás II.3.) pontjában meghatározott 210 napos teljesítési határidő a a szerződés megkötésétől kerül számításra.
18. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze.
Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy ajánlattevő, jelen felhívás III.2.3. M2) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
Az M2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok:
— M2)a alpont „MV-É”,
— M2)b alpont „MV-ÉG”,
— M2)c alpont „MV-ÉV”,
— M2)d alpont „műemléki restaurátor”.
Ajánlatkérő az M2)a, M2)b és M2)c alpont rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépések minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
19. A vállalkozónak rendelkeznie kell – különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben – a jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozó saját névre szóló, teljes körű építési és általános szakmai felelősségbiztosítással, melyben az éves kárérték minimum 800 000 000 HUF, valamint a káreseményenkénti limit legalább 400 000 000 HUF. Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát a megrendelőnek legkésőbb a szerződés aláírásakor átadni. A biztosításnak a munka megkezdésétől az átadás-átvételi igazolás kiadásáig kell érvényesnek lennie, a jótállási időszakra való kiterjesztéssel. A kiterjesztés keretében megrendelő azt várja el, hogy jótállás alapján végzett munka esetén is érvényes felelősségbiztosítással rendelkezzen vállalkozó. Az erre vonatkozó érvényes kötvény(kiterjesztés)t a jótállási alapján elvégzendő munka kezdetekor kell megrendelőnek átadni. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásáról.
A benyújtás elmulasztása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
20. Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján – az abban meghatározott feltételek fennállása esetén – hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást alkalmazhat, amelynek becsült értékét jelen eljárás becsült értékének meghatározásakor (az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából) figyelembe vette.
21. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a közbeszerzési eljárásban a magyar jog rendelkezései az irányadók.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § rendelkezési szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
16.10.2015