Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 370204-2016

22/10/2016    S205

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2016/S 205-370204

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító szám: AK10908
Postai cím: Kecske utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
E-mail: hamza.timea@mma.hu
Telefon: +36 12354205
Fax: +36 12354205
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mma.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mma.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mma.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosító szám: AK10908
Postai cím: Vörösmarty tér 1. Kristályház, III. emelet, Gazdasági és Pénzügyi Főosztály
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
Telefon: +36 12354205
E-mail: hamza.timea@mma.hu
Fax: +36 12354205
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mma.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: művészetek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Épületek irodaházzá alakítása, műemléki rekonstrukciója (29634. hrsz.) vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Épületek irodaházzá alakítása, műemléki rekonstrukciója (29634. hrsz.) vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213150 Irodaház építése
45210000 Magasépítési munka
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45262700 Épületátalakítási munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, VI. ker., Andrássy út 101, Bajza u. 31. (29634. hrsz.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Épületek irodaházzá alakítása, műemléki rekonstrukciója (29634. hrsz.) vállalkozási szerződés keretében az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

Mennyiségek:

A. épület – Vezetőségi szárny:

— szintek száma: 5 (pince, földszint, félemelet, 1. és 2. emelet),

— nettó terület: 2 458,31 m²;

B. épület – Irodaszárny:

— szintek száma: 4 (pince, földszint, 1. és 2. emelet),

— nettó terület: 1 525,37 m²;

C. épület – Főbejárati aula:

— szintek száma: 3 (pince, földszint, galéria),

— nettó terület: 575,20 m².

Főbb munkarészek (pontos tételes mennyiségek a költségvetésben meghatározva):

— bontási munkák kb. 1 500 m³,

— földmunkák kb. 2 250 m³,

— alapozás – beton, vasbeton kb. 400 m3, Jet-Grouting kb. 320 fm,

— függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek – beton, vasbeton kb. 1 200 m³,

— tetőszerkezet, tetőhéjalás és tetőfedés kb. 1 400 m²,

— iparművészeti díszmű bádogozás kb. 140 m²/60 db,

— üveg tartószerkezetű sík és íves homlokzati üvegfal és üvegtető kb. 400 m²,

— teherhordó és válaszfalak kb. 3 300 m²,

— hő- és vízszigetelés,

— belső és külső nyílászárók kb. 480 db,

— burkolatok kb. 5 300 m²,

— belsőépítészet, díszítéstechnika,

— homlokzati rekonstrukció kb. 1 600 m²,

— díszítőfestés, díszítőszobrász, fa, fém, üvegmozaik, mozaik, kő, üveg restaurálási munka,

— épületgépészeti munkák (fűtési igény: 370 kW, hűtési igény: 440 kW),

— erős-és gyengeáramú kivitelezési munkák – villamos energiaigény 165 kVA (H-tari), 715 kVA,

— felvonószerelési munkák – 2 db személyfelvonó, 1 db étellift,

— vendéglátó technológia,

— kerítés 126 fm,

— kert- és környezetrendezési munkák 691 m².

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés időbeli organizációja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kiemelt munkafolyamatok szakmai bemutatása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kivitelezésben közreműködő szakemberek bemutatása / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (naptári nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pontban megadott érték technikai szám, a hirdetmény feladása miatt szükséges. Ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket a hirdetményben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3–7. §-aira!

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a, szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az ajánlatában a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8–9. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10–11. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a Kr. 12–16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Alkalmassági követelmény a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, tehát a felhívásban előírt igazolási módok csak a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívás nyomán tekintendők irányadónak.

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K. r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott III.1.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K. r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV/B. részében szereplő részletes információk megadását.

Az ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a K. r. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megjelölte.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a K. r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

Közös ajánlattétel esetén a K. r. 3. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdései alkalmazandók.

P.1) a 321/2015. (x.30.) kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására – ajánlattevőnek csatolnia kell az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén ajánlattevőnek a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műemlék épületek és környezetének rekonstrukciója és/vagy felújítása és/vagy bővítése) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia;

P.2) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján – ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására – az ajánlattevőnek csatolnia kell az előző három lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék épületek és környezetének rekonstrukciója és/vagy felújítása és/vagy bővítése) árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan ajánlattevő, ha:

P.1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műemlék épületek és környezetének rekonstrukciója és/vagy felújítása és/vagy bővítése)származó – árbevétele nem éri el a 2 000 000 000 HUF-ot;

P.2) az előző 3 lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (műemlék épületek és környezetének rekonstrukciója és/vagy felújítása és/vagy bővítése) árbevétele mindösszesen nem éri el a 3 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P1) feltétel esetén.

Közös ajánlattevő, illetve alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése esetében a P2) pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rend (továbbiakban: K. r.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a III.1.3. M1)–M4) pontokban előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a K. r. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az ESPD-ben az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri az ESPD IV/C részében szereplő részletes információk megadását.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a K. r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

Közös ajánlattétel esetén a K. r. 3. § (3) bek. szerint kell eljárni.

A M1)–M2) pontokban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdései alkalmazandók.

M.1) A K. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bek. szerinti felhívására – az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (műemléki épület felújítás és/vagy rekonstrukció / műemlék épületekre vonatkozó kivitelezési tevékenység) szerinti építési beruházásainak ismertetése.

Az ismertetéshez csatolni kell a K. r. 22. § (3) bek. alapján a megjelölt építési beruházásokra vonatkozó igazolást, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés ideje (a kezdési és befejezési határidő – év/hónap/nap – megjelölésével),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— az információt adó személy neve, telefonszáma, e-mail címe,

— az építési beruházás tárgya olyan részletességgel, hogy a megadott adatokból megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés,

— az ellenszolgáltatás összege és

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy milyen arányban részesült az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból,

— magyarországi műemlék esetében a műemléki nyilvántartási szám, nem Magyarország területén lévő műemlék esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolása (és az igazolás fordítása) arról, hogy a beruházás idején az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolás fennállt.

A műemlék, a műemléki környezet, a közhasználatú építmény, a teljeskörű átalakítás, felújítás (rekonstrukció) és egyéb meghatározások – Ajánlatkérő általi – értelmezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

M2) A K. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján – az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására – azon szakembereinek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk (gyakorlati idejük) ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ismertetéshez csatolni kell:

— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát a szakmai gyakorlatról és a rendelkezésre állásról,

— végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát.

M3) A K. r. 21. § (2) bek. c) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a K. r. 24. § (3) bek.-nek megfelelően.

M4) A K. r. 21. § (2) bek. f) pontja alapján az ajánlattevőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a K. r. 24. § (3) bek. megfelelően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan ajánlattevő, ha:

M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben végzett, legalább 1 db befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, műemlékvédelem alatt vagy műemléki környezetben álló, közhasználatú épület(ek) teljes körű felújítására, átalakítására vonatkozó referenciával, mely referencia értéke eléri a nettó 2 000 000 000 HUF-ot, és

A) amely tartalmazott díszítőfestés, díszítőszobrászat (gipsz/stukkó), fa szerkezet, fém szerkezet, mozaik és kő elem, burkolat valamint üveg szerkezet restaurátori helyreállítási munkáit, mely restaurálási munkák értéke elérte összesen a nettó 100 000 000 HUF-t;

B) amely tartalmazott legalább 100 m² felületű, kizárólag üveg tartószerkezetű üvegszerkezetet (üvegfalat és/vagy üvegtetőt és/vagy üvegfödémet), részben íves (hajlított) kialakítással;

C) amely tartalmazott legalább 100 m² felületű egyedi iparművészeti díszműbádogos munkát;

D) amely tartalmazott teljes körű épületgépészeti rendszer (vízellátás, csatornázás, hűtés, fűtés, szellőzés) kivitelezését, melynek során a fűtés-hűtési rendszer gázfüggetlen, kizárólag VRF (változó hűtőközeg áramú) rendszerrel, levegő/levegő hőszivattyúkkal került kiépítésre, legalább 330 kW hűtési igény kielégítésére.

1 referenciával több (M1) A), B), C) és D)) alkalmassági követelménymegfelelősége is igazolható. Referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző öt éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik;

M.2) nem rendelkezik legalább az alábbi tárgyalóképes, magyar nyelvismerettel rendelkező szakemberekkel:

A) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök 5 év gyakorlat) rendelkező szakember;

B) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök vagy okleveles építészmérnök 3 év, építőmérnök vagy építészmérnök 4 év gyakorlat) rendelkező szakember;

C) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány 3 év, gépészmérnök épületgépész szakirány 4 év) rendelkező szakember;

D) 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök 3 év, villamosmérnök 4 év) rendelkező szakember;

E) 1 fő restaurátor művész vagy okleveles restaurátor művész végzettségű szakember (439/2013 (XI.20.) Kormány rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti képzettség).

1 szakember több pozícióra is jelölhető.

Ajánlatkérő valamennyi szakember tekintetében egyenértékű végzettséggel való rendelkezést is elfogad.

1 szakember több követelmény esetén is bemutatható, de meg kell jelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe;

M.3) nem rendelkezik műemlék épületek és környezetének rekonstrukcióját, helyreállítását is magába foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 9001:2008 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3)és (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal;

M.4) nem rendelkezik műemlék épületek és környezetének rekonstrukcióját, helyreállítását is magába foglaló építőipari kivitelezésre vonatkozó ISO 14001:2004 szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) és (4)bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: 36 hónap.

Késedelmi kötbér: A kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: A kötbér napi mértéke a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: A kötbér mértéke a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó szerződéses ellenérték 10 %-ával megegyező összeg.

Teljesítési biztosíték: mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ár 5 %-a.

Jótállási biztosíték: mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ár 5 %-a.

Az előleg mértéke 10 %.

A nyertes ajánlattevő legalább 8 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)–(2), a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30–32. § az irányadók.

Tartalékkeret: 5 %.

Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/11/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/11/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház, III. emelet, Gazdasági és Pénzügyi Főosztály.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat (KD) az Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától a http://www.mma.hu/kozbeszerzes oldalról. A KD letöltését megelőzően, ugyanezen a linken található Regisztrációs adatlap kitöltésére, és elektronikus megküldésére van szükség a hamza.timea@mma.hu címre. A regisztráció után Ajánlatkérő elektronikusan – a regisztrációban megjelölt e-mail címre – megküldi a KD letöltését lehetővé tevő kódot a gazdasági szereplő részére. Az ajánlatkérő a KD-t kizárólag elektronikus formában bocsátja rendelkezésre. A jelentkezést ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak meg kell tennie.

2. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5), és (6) bek. a)–b) pontja, a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 67. § (4) bek., a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti, a Kbt. 66. § (6) bek. a)–b) pontjai esetén a nemleges nyilatkozatokat is.

3. Ajánlatkérő előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését.

4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza. Az ár esetén a fordított arányosítás, az 1–4. részszempont esetén a sorba rendezés és a fordított arányosítás együttesen, az 5. részszempont esetén az egyenes arányosítás kerül alkalmazásra. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1–100. Az ajánlatok értékelésének részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7.Ajánlatkérő az ajánlattételt 5 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban!

8. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 30. § (4)-ben és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz P.1–P.2 és M.1–M.4 pontok vonatkozásában.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőktől.

10. FAKSZ: dr. László Viktor, 00044.

11. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A beruházás egységes kialakítását és az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A részajánlattétel a munkavégzés speciális jellege miatt sem lenne ésszerű és gazdaságos. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő együttes munkavégzése a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti.

12. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

13. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles „C.A.R.” felelősségbiztosítást (3 000 000 000 HUF/év és 200 000 000 HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.

14. Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 132. § szerinti feltételeket.

15. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és tételes árazott költségvetést csatolni a közbeszerzési dokumentáció szerint.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)–(10) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/10/2016